tävla

Tävlingskalender

Tävlingsvillkor

Varmt Välkommen att tävla
på Katrineholms Golfklubb

Att spela golftävling är pirrigt, väldigt roligt, utvecklande och ett härligt sätt att bekanta sig med andra människor på golfklubben. Det är definitivt inte något som endast passar rutinerade golfare som kan allt om golf, utan det är något som alla kan ta del av och använda för att skapa oförglömliga golfminnen.

Katrineholms Golfklubb försöker hitta en balans i tävlingsprogrammet så det ska finnas något för alla. Givet deltagarantal under tidigare år så ligger det dock ett fokus på sociala lagtävlingar som tilltalar fler golfare med olika bakgrund och inriktning på sin golf.

Vi rekommenderar att ni tittar lite extra på följande händelser i tävlingskalendern.

Tävlingsveckan
En helvecka ofta placerad mitt i juli där vi spelar många golftävlingar, hittar på en del spex, har olika tävlingar i tävlingen och har sjukt skoj tillsammans. Var beredd på att allt kan hända och det enda vi garanterar är en oförglömlig vecka.

KM
Spelas mitten augusti och är den singeltävling man ska vinna för en smula ära och berömmelse. Slipa ditt wedgespel, ställ in din driver och hitta känslan på greenerna, sen är det bara att anmäla sig och göra sitt yttersta.

Säsongsavslutningen
En fyrmanna scramble som vi spelar i oktober när säsongen lider mot sitt slut. Restaurangen ska tömmas på allt den vill bli av med och banchefen brukar retas med alla tävlande på en eller flera greener. Att vinna är inte allt, att vara med är ett måste!

Dam/Herrgolfen & Kom Igång Golfen
Återkommande varje vecka och öppna för alla som vill vara med. Kom igång golfen är inte en tävling utan endast en social sammankomst varje måndag för alla medlemmar som vill ha en liten “kom igång” känsla kring sitt golfande. Tränare eller personal deltar. Välkomna!

Tävlingsvillkor

Tävlingar som Katrineholms GK arrangerar är förtecknade i tävlingsprogrammet, som finns publicerat på klubbens hemsida. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra i tävlingsprogrammet.

Tävlingarna administreras med stöd av Golfens IT-system (GIT) som spelarna enklast når via Min Golf. Tävlingsvillkor, tävlingsinformation, anmälningslistor, startlistor och resultatlistor för varje tävling publiceras i GIT.

Allmänt
Tävlingar på Katrineholms GK arrangeras och spelas enligt Regler för golfspel, Spel- och tävlingshandbokens kapitel 1 – 3, lokala regler, dessa lokala tävlingsvillkor samt tävlingens tävlingsvillkor. Dessa regler och villkor gäller också i tillämpliga delar för tävlingsliknande spel och uppvisningar där Katrineholms GK är ansvarig golforganisation.

Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling rapporteras till sin hemmaklubb. Spelare som inte fullföljer en tävling diskvalificeras. Beroende på orsaken kan Tävlingsledningen dessutom anmäla spelaren till hemmaklubben för eventuell ytterligare påföljd.

Om inte annat framgår av tävlingens tävlingsvillkor får spelare inte använda sig av caddie under en tävlingsrond.

Hundar får inte medföras under en tävlingsrond av hänsyn till övriga spelare.

En spelare får inte konsumera droger eller alkoholhaltiga drycker med mer än 2,25 volymprocent alkohol under en tävlingsrond. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger eller prestationshöjande substanser under en tävlingsrond.

Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera en spelare som bryter mot dessa lokala tävlingsvillkor.

Lokala regler
Lokala regler och tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens anslagstavla samt på hemsidan.

Tävlingsledningen kan välja att markera out of bounds och/eller gränser för onormala banförhållanden, spelförbudszoner, pliktområden, bunkrar och greener med linjer. Linjens kant mot anslutande område på banan utgör gränsen för det som markerats.

Rätt att delta
En tävling på Katrineholms GK är öppen, vilket innebär att spelare oavsett spelarkategori som betalat beslutade tävlingsavgifter samt innehar EGA Exakt Tävlingshandicap har rätt att delta.

Tävlingsledare har rätt att delta i tävlingar där Katrineholms GK är ansvarig golforganisation.

Undantag från ovanstående anges i tävlingens tävlingsvillkor.

Tävlingsledare
Tävlingsledare och mobilnummer till dessa framgår av tävlingsinformation.

Anmälan
Anmälningstid framgår av tävlingens tävlingsvillkor. Anmälan sker i GIT via Min Golf.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgift framgår av tävlingens tävlingsvillkor. Spelare som saknar erforderlig spelrätt i Katrineholms GK vid tävlingstillfället betalar dessutom tilläggsavgift. Avgifter betalas i samband med tävlingsanmälan via Min Golf.

Klasser
Klassindelning framgår av tävlingens tävlingsvillkor. När klassindelningen är handicapberoende fastställs klasstillhörigheten då startlistan fastställs, baserat på då gällande EGA Exakt Tävlingshandicap.

För att skapa en klass krävs minst fem anmälda deltagare, varav minst fyra kommer till start.

Tee
Om inget annat framgår av tävlingens tävlingsvillkor väljer spelaren tee i samband med anmälan.

Deltagarantal
Högsta antal deltagare framgår av tävlingens tävlingsvillkor.

I de flesta tävlingar ges spelare med tidigare anmälningstidpunkt företräde framför spelare med senare anmälningstidpunkt. Undantag är exempelvis KM där spelare med lägre handicap har företräde.

Spelare på reservlista och efteranmälda spelare får delta enligt villkor i tävlingens tävlingsvillkor.

Spelhandicap
Spelhandicap framgår av scorekortet och beräknas i GIT med utgångspunkt från vald tee och spelarens EGA Exakt Tävlingshandicap.

Spelare ansvarar för att korrekt EGA Exakt Tävlingshandicap är registrerat i GIT före start.

Startlista och resultatlista
Startlista och resultatlista publiceras i GIT och är tillgängliga via Min Golf.

Närmast hål och längsta drive
Bollen ska ligga på green för att räknas som giltig i närmast-hål-tävling.

Bollen ska ligga på den finklippta delen av spelfältet för att räknas som giltig i längsta-drive-tävling och rakast-drive-tävling.

Särskiljning (Regel 3.3a)
Vid lika resultat i handicaptävling enligt slagspelsregler rangordnas spelarna i första hand efter spelhandicapmetoden, i andra hand efter den matematiska metoden och i sista hand genom lottning. Detta görs automatiskt i GIT.

Vid scratchtävling enligt slagspelsregler koras segraren genom särspel – sudden death – på spelad banas sista hål tills avgörande har skett, om inget annat anges i tävlingens tävlingsvillkor.

Särskiljning vid spel enligt matchspelsregler sker enligt tävlingens tävlingsvillkor.

Scorecortsinlämning (Regel 3.3b)
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat angivet scoringområde med båda fötterna.

Tvister och regeltolkning
Tvister avgörs av Tävlingsledningen. Är ingen domare utsedd är det Tävlingsledningen som tolkar golfregler, lokala regler och tävlingsvillkor. Tävlingsledningens beslut är slutgiltigt.

Tävlingens avslutning och prisutdelning
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet är tävlingen avslutad. Vid prisutdelning direkt efter avslutad tävling ska pristagare vara närvarande personligen alternativt ha anmält till Tävlingsledningen vem pristagaren har utsett till sitt ombud, om inte annat framgår av tävlingens tävlingsvillkor.

Om frånvarande pristagare inte meddelat ombud till Tävlingsledningen senast då scorekortet lämnas in går priset till nästa person eller grupp på resultatlistan. Eventuell frånvaro påverkar endast prisutdelningen, inte tävlingsresultatet eller eventuell kvalificering till kommande tävlingar.

Om tävlingens prisutdelning sker vid senare tidpunkt enligt tävlingens tävlingsvillkor finns priser som då inte kunnat utdelas tillgängliga på klubbens kansli efter prisutdelningen. Priset skall dock avhämtas senast vid tidpunkten för klubbens vårmöte.