BOKA STARTTID

Aktuellt bokningsläge

Bokningsregler

Aktuellt bokningsläge

Bokningsregler

Bokning av starttider kan göras 90 dagar i förväg som grundregel och görs med fördel digitalt via nätet (Min Golf via web eller app), alternativt per telefon eller email.

Policies vid bokning och incheckning

Bokning av tider mellan 05/07:00-22:00
Vi har tidsbokning under hela säsongen alla dagar mellan 07.00-22.00 på 18-hålsbanan och mellan 05:00-22:00 på 9-hålsbanan. Allt spel på både 18- och 9-hålsbanan skall bokas i systemet mellan dessa tider utan undantag. Spel utan bokning på dessa tider anses som olovligt spel.

Ankomstregistrering
Ska ske senast 10 minuter före erhållen starttid i receptionen eller via apparna Min Golf eller OnTag för samtliga spelare i bollen. Har detta inte skett förlorar spelaren rätten till sin starttid. Receptionen har också rätt att ”fylla på bollarna” med väntande spelare.

Tidsbokning/Incheckning när receptionen är stängd
Vi har tidsbokning under hela säsongen alla dagar fram till kl 22:00 om inget annat har angivits. Bokning av starttid görs alltid online eller via Min Golf appen, även utanför receptionens öppettider. Ankomstregistrering sker via appen Min Golf. Sker spel på tider efter 22 gäller bollränna. Lediga starttider syns tydligt i Min Golf eller på hemsidan.

Gäst
Som gäst, ska du alltid före start betala greenfeeavgift. Om receptionen är stängd så kan betalning göras via Min Golf eller med SWISH.
Priser för aktuell greenfee finner ni vid incheckningen eller på hemsidan.
Den som ertappas utan att ha betalat greenfeeavgift åläggs att betala dubbel greenfee och blir dessutom rapporterad till sin hemmaklubb.

Avbokning
Vänligen avboka din starttid så snart du vet med dig att du inte kan spela. Detta gör du via Min Golf (web eller app) eller till vår reception under öppettider. Tider som inte avbokats senast 3 timmar innan starttid debiteras med 200 kr. Gäller både gäster och medlemmar.

Fyllnad av ej fyllda bollar vid hög beläggning
Receptionen har rätten att i viss mån boka om spelare i ej fyllda bollar för att banan skall beläggas effektivt under dagar med högt bokningstryck.
Som regel flyttas spelare framåt i startschemat.

Antal samtida bokade starttider

  • Medlemmar i medlemsformer som kräver aktivt spelrättsbevis kan ha 4 samtida tider bokade på 18-hålsbanan, varav 2 på helg/helgdag.
  • Medlemmar i Lågfrekventa medlemsformer kan ha 3 samtida tider bokade på 18-hålsbanan, varav 1 på helg/helgdag.
  • På 9-hålsbanan kan alla medlemmar ha 5 tider bokade, varav 3 på helg.
  • Gäster kan ha 2 tider bokade i systemet per bana.
  • Vid kontakt med receptionen kan starttid bokas samma dag även om spelaren redan har nyttjat sina bokningar.
  • Ertappas medlemmar med att kringgå systemet genom att boka tider för eget bruk på andras golf-idn stängs man av för bokning i 1 månad.

(Din medverkan i lottade tävlingar eller företagsgolf räknas ej som en tidsbokning).

Gruppbokning

En gruppbokning kostar 100kr/pp (400kr/boll. Detta betalas vid bokningstillfället direkt i kassan eller via swish. Med gruppbokning menar vi en bokning där bokaren inte anger samtliga spelares golf-id:n. Det kan också vara ett antal tider som bokaren vill reservera via kanslipersonalen innan bokningssystemet öppnat för säsongen, alternativt för en kommande släktgolf eller liknande, där bokaren behöver boka en gruppbokning utöver sin kvot med samtida bokade tider i systemet. Gruppbokningar på detta sättet är ämnade endast som engångshändelser och kan inte bokas i volym av någon.

Större bokningar som är specificerade, dvs bokaren registrerar själv in samtliga spelares golf-id:n via Min Golf eller via appen MG Bokning är avgiftsfria inom ramen för bokningsreglerna ovan. Ändringar eller byte av spelare i gruppbokningar görs av bokaren själv i Min Golf, ej på plats i receptionen.

Bokningsbara tider

18-hålsbanan

Måndag-söndag

Alla tider mellan kl 07.00 – 22.00 kan bokas 90 dagar i förväg som grundregel.

Lördag

07.00 – 08:50 kan bokas 21 dagar i förväg av medlemmar och 14 dagar i förväg av gäster med start kl 08:00. Medlemmar tillåts boka med gäster i sin egen boll innan kl 09:00 genom att ringa/emaila in till kansliet mellan dag 15-21 innan aktuell lördag. Övriga tider kan bokas 90 dagar i förväg.

9-hålsbanan

Måndag-söndag

Alla tider mellan kl 05.00 – 22.00 kan bokas 90 dagar i förväg som grundregel.