VI SOM JOBBAR PÅ KLUBBEN

Kansli

Bana

Styrelsen

Organisationen

Klubbens organisation är ny från och med 2016, där syftet är att skapa en samstämmighet och fokus i alla klubbens aktiviteter genom klubbchefen. Klubben fortsätter att vara en dedikerad medlemsklubb där styrelsens och personalens arbete löpande styrs av medlemmars input från framförallt årsmöten, men även klubbens löpande enkäter och den dagliga dialogen på klubben.

Organisationen speglar en medlemsfokuserad förening som nu blir mer snabbfotad och beslutsmässig för att möta dagens tuffare krav på skapandet av kundnytta, effektivisering och utveckling, för att konkurrera i dagens golfsverige. Genom en tydlig daglig ledning får även klubben bättre förutsättningar att leva vision och levererar strategi i vardagen.

Personal

Kansli

Marcus Lutteman

Marcus Lutteman

Klubbchef

Sebastian Röstén

Sebastian Röstén

Shop & reception

Säsong

Carina Österberg

Carina Österberg

Kansli & Ekonomi

Clas Hultman

Clas Hultman

SHOP & RECEPTION

Säsong

Daniel Tillnell

Daniel Tillnell

Head Pro & Shop

Carl Liljencrantz

Carl Liljencrantz

SHOP & RECEPTION

Säsong

Natascha Nordholm

Natascha Nordholm

PGA Professional

Lova Pettersson

Lova Pettersson

SHOP & RECEPTION

Säsong

Fredrik Bössa

Fredrik Bössa

ORDFÖRANDE

Bana

Niklas Eriksson

Niklas Eriksson

Banchef

Jan Larsson

Jan Larsson

Greenkeeper

Thomas Larsson

Thomas Larsson

Mekaniker & Greenkeeper

Gunnar Fredriksson

Gunnar Fredriksson

Greenkeeper

Philip Fredriksson

Philip Fredriksson

Greenkeeper

Konrad Emanuelsson

Konrad Emanuelsson

Bana

Säsong

Kenneth Lindh

Kenneth Lindh

Bana, range & fastighet

Säsong

Theo Andersson

Theo Andersson

Bana

Säsong

Dan Bäck

Dan Bäck

Bana & fastighet

Säsong

Niklas Eriksson

Niklas Eriksson

Bana

Säsong

Ann-Kristin Pettersson

Ann-Kristin Pettersson

Bana & fastighet

Säsong

Sören Eklund

Sören Eklund

Bana

Säsong

Henry Fransson

Henry Fransson

Bana

Säsong