KLUBBENS HISTORIK

Historia

På våren 1959 stiftades Katrineholms Golfklubb av några förutseende industriledare i staden. Någon mark för att bygga fanns då inte. Flera alternativa områden undersöktes. Den kände banarkitekten Nils Sköld anlitades för att hjälpa till. Så en dag, när sonderingarna pågick som bäst, hade en av medlemmarna i bankommittén, Gunnar Weidman på Stenta, fått en mjölkflaska fellevererad från mejeriet. Den skulle till grannen på Jättorp. Då Weidman kom dit berättade arrendatorn Artur Claesson att han skulle sluta, då arrendet nu gick ut. Här var tydligen rätt tillfälle! Att Jättorp var vida överlägset alla de tidigare föreslagna områdena stod genast klart. Redan dagen därpå uppvaktades baron Carl Jedvard Bonde på Ericsberg och man fick hans löfte att arrendera Jättorps gård. Klubben övertog arrendet på ca 70 tunnland hösten 1959 och förre arrendatorn Artur Claesson blev klubbens förste greenkeeper.

9-hålsbanan ritades av Nils Sköld. Han ritade även de tillkommande hålen på 18-hålsbanan. Lördagen den 8 juni 1963 invigdes 9-hålsbanan officiellt. Initiativtagaren SKF-direktören Isak Forslund slog invigningsslaget. 1969 togs ytterligare tre hål i bruk. 1972 kunde man spela på ytterligare två hål. 1973 var äntligen 18-hålsbanan klar.

I början av 1990-talet började vi diskutera och rita på en ny 9-hålsslinga. Efter många turer så kunde år 2001 hål 19-27 invigas. En av klubbens stora profiler, Claes Malmnäs slog invigningsslaget. Banarkitekt var Bengt Lorichs med hjälp av Robert Karlsson. Denne vår världsstjärna växte upp på Remna intill 4-ans fairway. Pappa Björn var greenkeeper på klubben i mer än 30 år.

I slutet på 1970-talet blev 5-ans greenområde flyttat till nuvarande läge. Robert bad sin pappa att han väl kunde behålla den gamla greenen och underhålla den, så den kunde användas för träning. Så blev det och den är alltjämt ett fantastiskt träningsområde för klubbens spelare. Greenen låg 200 meter från Roberts hem och han använde den ofta. När du går från 5-an till 6-ans tee ser du en stor sten med en skylt med namnet “Roberts green” och historien om hur han brukade träna där när han växte upp. Den greenen och timmarna han spenderade där, har betytt mycket för utvecklingen av hans närspel.

En annan person, en av klubbens stora eldsjälar, var Ingmar Ringström, som under 25-talet år gjorde fantastiska tjänster för klubben, allt från starten 1959 till i mitten av 1980-talet. Företaget SKF med dess Katrineholmschef Curt Westerfors gav också klubben mycket stor stöttning under de första 25 åren.

Idag har klubben vuxit till en av Sveriges bästa föreningsägda anläggningar med Sveriges nöjdaste gäster vid flera tillfällen och vi har stått som stolt värd till självaste European Challenge Tour tre år i rad.

Funktionärer i Katrineholms
Golfklubb genom åren

Ordföranden År
Isak Forslund 1959-1960
Hans Grönkwist 1961-1966
Claes Malmnäs 1967-1976
Curt Westerfors 1977-1981
Einar Pihl 1982-1986
Per-Olof Andersson 1987-1991
Swen Nilsson 1992-1994
Björn Wagnsson 1995-1998
Hans Gardehall 1999-2012
Lars Hultström 2013-2019
Mats Gillstam 2019-
Banchef År
Claes Malmnäs 1959-1965
Ingmar Ringström 1966-1981
Karl-Inge Blomgren 1982-1985
Björn Karlsson 1986-1989
Sören Westerlund 1990-1999
Lars Hågbrandt 2000-2014
Intendent År
Björn af Klercker 1986-1987
Ann-Marie Carlsson 1988-1990
Olof Pettersson 1991- 2013
Sekreterare År
Ingmar Ringström 1960-1965
Sixten Ohlsson 1966-1979
Kjell Eriksson 1980-1985
Björn af Klercker 1986
Lars-Gösta Lindeflod 1987-1993
Klas Eriksson 1994-1998
Staffan Westman 1999-2002
Klas Eriksson 2003-2005
Maria Härnström 2006-2011
Olof Pettersson 2012-2015
Jenny Linde 2015-2016
Anneli Kjellgren 2016-2019
Ronnie Erlandsson 2019
Carina Österberg 2020-
Head Greenkeeper       År
Artur Claesson 1959-1973
Gunnar Råstedt 1974-1975
Björn Karlsson 1976-2005
Jan Larsson 2006-2019
Niklas Eriksson 2020-
Klubbchef / VD År
Marcus Lutteman 2013-
Kassör År
Sigrid Oscarsson 1960-1962
Sven Eriksson 1963-1966
Helge Pettersson 1967-1974
Åke Strand 1975
Bengt Nilsson 1976-1977
Helge Pettersson 1978-1979
Håkan Lindkvist 1980-1981
Dick Melander 1982
Åke Strand 1983-1988
Stig Sjöberg 1989-1990
Gert Persson 1991-1996
Kurt Wallin 1997-2010
Ingmar Bäckström 2011-2015
Pro År
Bo Johansson 1962-1964
Henry Skogfelt 1965-1986
Sören Eriksson 1985-2005
Mari Wennergren 2000-2004
Clas Hultman 2005-2017
Daniel Tillnell 2009-