Lokala Regler 2024

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt dessa Lokala regler.  

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på Klubbens anslagstavla och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.  

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL
(om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).  

1. Out of Bounds (Regel 18.2)
Banans gräns (”Out of Bounds”) markeras av vita pinnar eller av vit linje. Elstängsel med vita pinnar är inte bangränsmarkeringar.  

2. Pliktområden (Regel 17)
Följande röda pliktområden som bara är definierade på en sida är oändliga: 

På vänster sida om banan längs med Stensjön, dvs sträckan från vänster om greenområdet på hål 5 fram till gult pliktområde vid tee på hål 7. 

Till höger om green på hål 20. 

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
Den odlade marken utanför Out Of Bounds-markeringarna längs med högra sidan av hål 17 får inte beträdas.  

Blå-vita pinnar alternativt pinnar med grön topp markerar spelförbudszoner. Lättnad utan plikt för störande inverkan av en spelförbudszon måste tas enligt Regel 16.1f (onormala banförhållanden) eller enligt Regel 17.1e (pliktområden). 

 En spelförbudszons gräns kan vara markerad med vit linje. Område innanför vit linje som ansluter till eller till någon del markerats som spelförbudszon ingår i spelförbudszonen.  

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och  integrerade föremål
När onormala banförhållanden är särskilt markerade gäller följande

Vit linje på banan markerar ett onormalt banförhållande. Område innanför vit linje som ansluter till onormalt banförhållande har samma status som det anslutande onormala förhållandet. 

a) Mark under arbete

  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar är mark under arbete, liksom alla områden som på annat sätt angetts vara mark under arbete.
  2. Vit spraylinje i anslutning till mark under arbete definierar gränsen för mark under arbete.
  3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
Stödpinnar för skydd av unga träd och avståndsmarkeringar är oflyttbara tillverkade föremål. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.  

c) Integrerade föremål 
Bunkerunderlag är integrerade föremål. 

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det tillåtits av Tävlingsledningen. Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda motoriserat transportmedel.  

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.  

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.  

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.  

Bollen får markeras och lyftas när Tävlingsledningen beordrat spelavbrott. Även om bollen inte lyfts bör läget markeras, t ex med en ring av peggar. Lyft eller rubbad boll ska återplaceras när spelet återupptas.  

Återsamlingsplatser vid spelavbrott på grund av åska är anslagna på klubbens anslagstavla. Återsamlingsplats vid spelavbrott som inte beror på åska är klubbhuset. 

Anmärkning: När spelet är avbrutet på grund av en farlig situation är alla övningsområden stängda.  

7. Scorekortsansvar 

Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt: 

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag). Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.