logo

Styrelsekommunikation till alla medlemmar

Hej alla medlemmar

 

Det spelas mer medlemsgolf än någonsin på vår anläggning vilket är fantastiskt roligt. Antalet bokade medlemstider är rekordhögt i dessa Coronatider och denna beläggningsgrad kommer också med ett stort ansvar på oss alla, så anläggningen är säker samt tillgänglig för alla på ett rättvist sätt. Därför vill styrelsen klargöra en punkt och kräva mer disciplin i en annan.

 

Spel på våra två banor under Coronatider

Golf är en fantastisk sport som möjliggör spel och umgänge under relativt säkra former utomhus. Givet den beläggning vi har så spelas 18-hålsbanan som vanligt, med självansvar av varje spelare. Med det menas att vi spelar fyrbollar om så krävs och vi kan ej vägra andra spelare at spela eller boka in sig i en öppen boll. Receptionen kommer som tidigare att i viss mån slå ihop tvåbollar till fyrbollar när beläggningen är hög, för att möjliggöra att fler kan komma ut på banan. Inom dessa ramar ber vi alla respektera de direktiv och rekommendationer som löpande kommer från myndigheterna.

På 9-hålsbanan är det dock möjligt att be om att slippa spela med människor som man ej bokat in sig själv med. Är man extra försiktig så kontaktar man i så fall receptionen så kan de låsa av en eller två tider i den gällande bollen. Receptionen gör dock en bedömning och har rätten att neka låsning av tider vid hög beläggning.

 

Fuskande med bokningsregler

När trycket är högt som det är nu så är det extra noga att alla respekterar de bokningsregler som finns på klubben. Tyvärr händer det motsatta just nu och klubben har flera exempel såsom:

  • Bokade tider som ej nyttjas eller delvis nyttjas (s.k ”no shows”)
  • Spelare som dyker upp, till och med utan bokning, och vägrar andra inbokade spelare att spela i bollen eftersom de inte ”tillhör gruppen/gänget”
  • Medlemmar med brutna ryggar eller andra fysiska åkommor som tydligen spelar golf fast de ligger hemma, dvs de nyttjas som målvakter i bokningarna för att låsa tider eller stänga ute andra bokningar
  • Påtaglig ignorans av bokningsregeln ”max 4 samtida bokade tider” där flera olika varianter används för att komma runt systemet. Att man spelar med flera grupper eller gäng är ingen anledning till att man står över eller kan välja att ignorera klubbens regler.

Klubben har tidigare haft policyn att först varna och sedan bötfälla vid dessa incidenter. Nu är vi vid ett läge där bot utfärdas direkt, utan varning och utan undantag. Vi behöver också i detta vara tydliga med att varje enskild spelare är ansvarig för sin tid i bokningssystemet och således så kommer inga undantag göras när någon ”annan” har bokat åt personen i fråga.

Klubbens policy som finns att läsa på vår hemsida:

  • Inte nyttja bokad tid (no show) = böter 200kr
  • Olovligt spel på banan utan betald avgift = böter dubbel greenfee
  • Misskötsel av bokningsregler = avstängning från bokningssystemet 1 månad

En sista viktig detalj är att vi slår ut på den tiden vi har bokat, vi går inte bara ut på banan så fort det är ledigt. Vi får problem när personer bokar in sig med andra spelare som de inte känner och när de sedan kommer till tee har ”deras boll” redan slagit ut. I enkelhet, har vi bokat kl 10:00 så slår vi ut 10:00, inte någon annan tid.

Detta kan tyckas vara hårda ord från styrelsen men samtidigt så ska vi inte vara i detta läge. Vi ska vara en solidarisk klubb där alla medlemmar och förhållningsregler respekteras, för allas välmående. Vi hoppas således att alla känner det som självklart att vi höjer oss ett par snäpp och ser till att vår härliga klubb kommer just till det läget att dessa styrelsekommunikationer inte behövs.

 

Golf till alla!

//Styrelsen