Tävlingsbestämmelser

Tävlingar arrangeras och spelas enligt SGF:s Spel och tävlingshandbok. Regler för golfspel, generella lokala regler och lokala bestämmelser.

Rätt att delta

Har spelare som betalat beslutade tävlingsavgifter samt innhar EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH). ETH tilldelas alla som spelat och loggat minst 4 HCP-grundande ronder under innevarande plus föregående år, detta gäller även för HCP grupp 1 sedan 2016. Inga undantag på ETH medges. Kontakta kansliet för mer information gällande ETH och dess tillämpning. 

Tävlingsledare

Anges på anmälningslistan. Dessa äger rätt att delta i tävlingen.

Programändring

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra i tävlingsprogrammet.

Anmälan

Skall normalt ske på telefon 0150-392 70 eller på internet "Min Golf", senast kl. 15.00 tre dagar före tävlingsdagen. Efteranmäld spelare kan efter tävlingsledningens medgivande starta mot dubbel avgift, om partner finns och det i övrigt inte medför något hinder.

Anmälningsavgift

skall betalas senast 15 min före utsatt start. För matchspel betalas avgiften i samband med anmälan.

Tilläggsavgift

Vardagsmedlem och spelare från annan klubb betalar tilläggsavgift vid start i tävling.

Deltagarantalet

I varje tävling fastställs deltagarantalet av tävlingsledningen. För företräde avgör i de flesta tävlingar anmälningstidpunkten. Undantag är bl a KM där spelare med lägre hcp ger företräde.

Klasser

Klassindelning bestäms av tävlingsledningen. Anmälningsdagens EGA exakta hcp gäller för klassindelning, men man spelar med aktuell EGA exakt handicap.

Handicap

Varje spelare är skyldig att ha registrerat rätt hcp före start.

Tee i handicaptävlingar 

Om inte annat bestämts i villkor för en tävling måste alla damer spela från röd tee och alla herrar spela från gul tee. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 75 och spelare med läkarintyg, som kan välja att spela från röd tee. 

Tillfälliga regler

Och eventuella specialbestämmelser anges i anmälningslistan och/eller på anslagstavlan i kansliet.

Startlista

Starttider anslås på anslagstavlan i kansliet eller på klubbens hemsida senast kl 13:00 två dagar före tävlingen.

Lika resultat

Vid hcp-tävling enligt slagsspelsregler avgör i första hand lägsta hcp/erhållna slag och i andra hand sista 9, 6, 2, 3, 1 hålen. Vid lika även därefter avgör lotten. Vid start från olika hål avgörs lika resultat efter scorekortets uppställning enligt ovanstående regler.

Lika resultat

Vid scratch-tävling enligt slagsspelsregler koras segraren genom särspel - sudden death - genom spel på spelad slingas sista hål tills avgörande har skett.

Närmast hål

Bollen ska ligga på green för att räknas som giltig i närmast hål tävling.

Tvister

Avgörs av tävlingsledningen.

Prisutdelning

För tävling som avslutas med prisutdelning gäller att pristagarna måste vara närvarande personligen eller till TL anmäla att vederbörande är förhindrad att närvara och har utsett N.N. till sitt ombud. Om pristagaren inte meddelar TL så går priset till nästa pristagare. Gäller det kvalificering till nästa steg i tävlingen, så går vederbörande vidare, men går miste om priset. Om tävling inte har direkt avslutande prisutdelning, utan denna sker enligt vad anges i tävlingsbestämmelserna, gäller att klubben ansvarar för att vederbörande får sitt pris. Detta skall dock avhämtas senast vid tidpunkten för klubbens vårmöte och då på klubbens kansli.

Paus efter 9 hål

Det är tillåtet att göra ett kortare uppehåll, högst fem minuter, för förfriskningar efter 9 håls spel, om detta kan ske utan att hinder uppstår. Undantag från detta kan anges i tillfällig tävlingsregel.

Hundar

är inte tillåtna vid tävlingsspel.