I filen nedan finns dokumentet för tävlingsersättning

Nedan dokument innehåller ersättningsregler samt underlag för inlämning av redovisade kostnader. Skriv ut nedan dokument och fyll i dina uppgifter, bifoga kvitton, skriv under och lämna in till klubben senast 31/10 innevarnade år för ersättning. Tack!