I filen nedan finns dokumentet för tävlingsersättning 2021

Nedan dokument innehåller ersättningsregler för 2021 samt underlag för inlämning av redovisade kostnader. Skriv ut nedan dokument och fyll i dina uppgifter, bifoga kvitton, skriv under och lämna in till klubben senast 31/10 innevarnade år för ersättning. Tack!