Katrineholms Golfklubb har övergått från medlemslån till spelrättsbevis.

Klubbens årsmöte den 28 november 2011 beslutade att Katrineholms Golfklubb från och med år 2012 ändrade finansieringssystem från medlemslån till ett system med spelrättsbevis.

Beslutet innebär att:
  • Aktiva medlemmar med medlemslån byter detta till dels ett aktivt spelrättsbevis, avsett för eget bruk och dels ett inaktivt spelrättsbevis, som kan säljas eller överlåtas och därefter aktiveras för spel. Det inaktiva spelrättsbeviset är giltigt till och med utgången av år 2015.
  • Medlemmar som under åren 2012 och 2013 omsätter sitt inaktiva spelrättsbevis på ett sätt som genererar en ny seniormedlem premieras med en rabatt på 1000 kr på nästkommande års avgift.
  • Aktivt spelrättsbevis krävs för spel på banan av medlemmar i seniorkategorier från och med 30 års ålder.

Nedan hittar du klubbens stadgar och spelrättsbestämmelser samt övriga handlingar som behövs för inträdesansökan, överlåtelse, upplåtelse eller aktivering av spelrättsbevis.