Viktig information – klubbhus och framtiden

Klubbhusets situation värre än befarat – klubben kan tvingas riva och bygga nytt

Vi har under vintern haft konsulter och Anticimex på plats som gjort bedömningar kring hur välmående vårt klubbhus är och vilka renoveringskostnader vi står inför. Utan att gå in på specifika frågor så är det snabbt klart att klubben behöver åsidosätta betydande finansiella medel kommande år på befintligt klubbhus och närliggande fastigheter.

Under klubbens årliga strategidag i helgen så blev det väldigt tydligt att framtiden i befintliga lokaler är allt annat än självklar och kanske helt ohållbar. Klubbhuset kräver betydande renoveringar, inkl en helt ny grundkonstruktion, och det är högst troligt att rivning av befintligt hus och nybyggnation är det som är den jobbiga, men helt rimliga vägen framåt.

Styrelsen träffas igen den 12e mars och efter vidare analys innan det mötet så kommer då ett inriktningsbeslut att fattas kring hur vi ska gå vidare med vårt arbete. Mer kommunikation kommer efter den 12e mars och vi kommer absolut ha en informationspunkt på vårmötet 26e mars där man även kan ställa frågor. Vi vill förtydliga att inget är beslutat men det är en stor och kritisk fråga och därför vill vi redan nu flagga för att dialogen pågår i styrelsen.

Kommentarer

Fler artiklar