Medlemsröstning - visionsbilder för restauranggavel

Rösta på ditt alternativ nedan

 

Det vi tar ställning till nu i denna röstning är fortsatt "känslan” vi som klubb vill ha. Det ursprungliga förslaget som klubbhusgruppen tog fram i steg ett, blev klar vinnare i den efterföljande medlemsomröstningen kring klubbhusvision för framtiden. I denna process så har det dock varit en del dialog kring "känslan" vi vill ha på den stora restauranggaveln ut mot banan och styrelsen väljer således att vi gör en snabbare medlemsomröstning om den frågan också. Inget förslag är färdigt och inget av förslagen kommer se ut exakt som på dessa bilder, därav beteckningen Visionsbilder. 


Vår arkitekt säger följande om ritningen:
”Utgångspunkten för klubbhuset har varit klubbens vision och mission, med fokus på upplevelse. Den helglasade gaveln mot nordost har ritats för att skapa en känsla för varje besökare där golfen och den yttre miljön får vara närvarande även inomhus. Genom att inte täta till den övre delen av gaveln ges möjlighet att blicka ut över golfbanan även från ytor på övervåningen och direkt från huvudentrén genom byggnaden.” – Pernilla Remröd, Arkitekt

  • Enkäten ligger öppen t.om 13e mar.
  • Styrelsen ämnar inte göra fler omröstningar efter denna om inte någon specifik situation uppstår, utan planerar att färdigställa ritningarna tillsammans med arkitekten.

 

>> RÖSTNINGSLÄNK HÄR <<

Kommentarer

Fler artiklar