Projektsummering innan 2023

11ans green och mycket annat

Givet en osäker marknad så har vi självklart som ett av våra prioriterade beslut att försvara vår kassa, men vi vill samtidigt se till att vi kan göra saker varje år för våra medlemmar i form av anläggningsutveckling. Här kommer en beskriving på flera av våra idag planerade projekt innan 2023 års säsong.

 

11ans green 

Den högra övre platån är under merparten av golfsäsongen inte spelbar på grund av för stor konvex lutning. Att inte kunna nyttja halva greenen påverkar självkalrt en hel del och lösningen är inte alltför kost- eller arbetssam. Höjdskillnaden från högsta punkt bak vid bunkern ner till framkant (nollpunkt) på den högra platån är mellan 60-70cm och vi kommer nu torva av ytan för att sedan sänka ned platån så vi har ca 30cm höjdskillnad från bakdel till framkant. Detta möjliggör flaggplaceringar på hela platån, samtidigt som vi får bra bollmottagning och vattenavrinning som inte rinner mot den vänstra lågytan på greenen. Om vi inte stöter på något oväntat så är det alltså inget insatsmaterial som behövs mer än några spridarkomponenter mm när greenen sänks. När ytan är klar så kommer vi också arbeta lite med bunkern så den får en så pass bra utformning som möjligt, där vi kan sänka centrum på bunkern med ca 20cm givet nuvarande dräneringslösning. Målbilden är att ni ska känna att det händer något varje år och att vi får en mer flexibel och roligare spelupplevelse på 11an till nästa år. Vi hoppas kunna vara klara redan nu på frredag den 14e och om vi så lyckas så blir det mysfika borta på Remna.

 

Teeutjämning

Vi kommer lyfta in teeutjämning som en operativ höståtgärd i vår vanliga skötsel. Vad innebär då detta? Tanken är att vi kommer prioritera den eller de tees som har mest problem på en tänkt spelintensiv teeyta. Precis som på 11ans green så torvar vi av dem, justerar och jämnar av ytan och lägger tillbaka gräster. Ytan beräknas vara spelbar under senvår eller försommar 2023. I höst så har vi valt 12ans tee vid trappan samt 2ans tee precis vid vändplanen. Förutom för att skapa jämna och spelbara tees, så syftar detta till att skapa mer möjliga teeplaceringar och en mer varierande bansetup för alla golfare. 11na tee är också på tapeten men den kommer föranledas av lite trädfällning (se nedan).

 

Vattenhinder 9-hålsbanan

Vi har jobbat med detta de senaste två åren och har nu bara en insats kvar. Vi planerar detta för våren 2023 innan säsongsstart och vi siktar då på vattenhindret höger om greenen på hål 20 samt utgrävning av Smedjan (hål 25). Efter detta så är vattenutgrävningarna på 9-hålsbanan klara för nu men  vi kommer också jobba lite mer intensivt med våra vattenhinder i allmänhet för att hålla dem lite mer rena med ökad "finish" på banan i allmänhet. Prioritet blir ju då naturligt på de hinder som är centrala och del av spelet och det visuella på bannan.

 

Bunkrar

Precis som med tees så lägger vi nu in bunkrarna som del i höståtgärder löpande. Dock så blir det inte varje år men var tredje år kommer vi göra en större genomgång av alla bunkrar i vårt allmänna underhåll. I år så går vi igenom 18-hålsbanan 

 

Övrigt

  • Vi avvaktar med nya teeskyltar på 9-hålsbanan minst ett år
  • Vi kommer ha en allmän genomgång av trädsituationen osm vanligt och troligt är att vi kommer avverka en hel del runt 11ans teeområden för att skapa bättre förutsättningar för gräset och förberede för ett teeprojekt. (Detta teeprojekt blir lite större med stenkant etc som på hål 13)
  • I planen för nästa så ligger det två nya greenklippare som är förbeställda, samt en spruttruck som är en kritisk del i en bra bana på ett idag miljösäkert sätt. Vi får se hur bilden tar form inför nästa år och vilka saker som vi väljer ska få plats i en troligt lite mer pressad golfvärld.

Kommentarer

Fler artiklar