Katrineholms Golfklubb - extra årsmöte

Styrelsen frågar medlemmarna om hur klubben skall fortskrida praktiskt i nästa steg.

Vill våra medlemmar rösta digitalt eller avvakta?

 

Sedan Höstmötet har styrelsen arbetet i enlighet med utfallet på den medlemsenkät som föranledde Höstmötet och i detta tagit fram ett förenklat beslutsunderlag. Som tidigare kommunicerats, så är planen att på ett nytt extra Årsmöte ta ett principiellt grundbeslutbeslut om att köpa en tomt och på den upprätta en ny klubbhusbyggnad som kan pantsättas hos banken. Efter ett sådant möte, och med ett JA-utfall, så kommer ny medlemsröstning ske kring husets utseende som konkret nästa steg.

Ska klubben ha en chans att påbörja projektet under hösten 2022 så behöver dessa beslut komma på plats nu under vintern och styrelsen har, givet de senaste Covid-restriktionerna, beslutat att ett sådant möte måste ske digitalt. (Klubben kan samla några få individer fysiskt vid speciella behov som absolut tvingar röstning fysiskt, max 50 stycken).
 
Mötet kommer ske helt i enlighet med RFs och SGFs nuvarande riktlinjer och ge möjlighet till full verbal yttrandemöjlighet på mötet, likt det digitala system som nyttjades på årsmötet i oktober.
 
För att alla ska känna att vi gör det som anses bäst för klubben och alla medlemmar, så frågar Styrelsen medlemmarna om hur man anser att vi ska genomföra denna omröstning?
 
 

>>Klicka här för att komma till enkätlänken. <<      

Enkäten avslutas kl 09:00 måndag den 17e jan.  (Länken kräver inloggning och är endast öppen för klubbens medlemmar.)

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Klubbens Vänner 2022-04-29
Imorrn öppnar vi 18 hål 2022-04-28
Träningskortet 2022 2022-04-26
Öppningsplaner 2022 2022-04-19
Klubbchefsbrev 2022-04-14