Klubben avvaktar med byggstart givet det oroliga läget

Hej alla medlemmar,

 

Hoppas alla mår bra och har fina dagar ute på vår utomordentliga bana denna sommar. Våren skrämde oss men det vi har upplevt nu under högsäsong känns riktigt bra och det är roligt att vara medlem i klubb med så bra anläggning.

Vi i styrelsen har försökt dra vårt strå till stacken under sommaren genom att få in alla anbud från våra partners och sponsorer inom byggsektorn och sedan analyserat och diskuterat summan av alla dessa delar. Igår tisdag hade vi ett mycket bra styrelsemöte om framför allt det planerade klubbhusbygget och det var tydlig konsensus i hela gruppen att det rätta för Katrineholms Golfklubb just nu är att skjuta på byggnationen. Våra partners har svarat för alla våra anbud och planen är alltså att bygga huset från a till ö enbart med partners. Visst har marknadsläget ändrats med en dyrare byggkostnad som följd, vilket vi tror alla förstår och väntade sig, men det är inte nivåer som klubben inte kan lösa. Förutom kostnad så har vi också en utmaning i tid, där vi redan nu är sena med projektet för i år och har möjliga risker på försenad tidsplan med förhastade och felaktiga beslut som följd och/eller onödiga intäktsbortfall i verksamheten under 2023. Till sist så har vi ett mycket osäkert omvärldsläge med ökade kostnader, räntor, elpriser och väpnade konflikter som ökar på osäkerheten totalt för hela samhället, inte bara klubben och vårt nya klubbhus.

Sammantaget var styrelsen helt enig om att det är för många störande parametrar som gör att byggstart i höst blir fel val för klubben. Styrelsen kommer sammanträda igen i september med uppdraget att strukturera upp alla aktiviteter som ska på plats för att vi ska ha de bästa möjliga förutsättningarna för en byggstart hösten 2023. Vi vill ha ett nytt klubbhus på plats men vi hoppas och tror att alla klubbens medlemmar känner att detta beslut ändå är det mest avvägda och korrekta beslutet för vår förening i dagsläget. Vi återkommer igen när vi har mer information om den planerade byggstarten 2023 och för alla som undrar så är bygglovet beviljat och vi ser inga andra strukturella problem i projektet.

Detta innebär också att det inte blir några praktiska betänkligheter för klubbens medlemmar i höst. Inga extra klubbhusavgifter eller annat kommer påföras och alla normala datum gäller som ändring av medlemskap 31a oktober och höstmöte i slutet november.

 

Varma Hälsningar,

Styrelsen, Katrineholms Golfklubb

Kommentarer

Fler artiklar