Klubbhus - vi har ett koncept

Efter mycket jobb, många möten, mycket analys och väldigt mycket siffror så har vi äntligen landat i ett koncept. För er som vill ha hårda fakta snabbt så kommer de här - 867kvm för 22 500 000 kr i total projektkostnad. För er som vill läsa lite mer så välkomnar vi er att ta del av all information nedan och framförallt, titta på våra inspiration- och informationsfilmer. Håll till godo!

Hej alla medlemmar,

Hoppas ni mår bra i vinterkylan och att flera av er har hittat ut till våra fantastiska skidspår på anläggningen. Har du inte testat ännu så kan vi kanske motivera med att nämna att längdskidåkning anses som #1 i ett folkhälsoperspektiv och det är en mycket åtråvärd topplacering tycker vi!

Men nu ska vi prata om och planera för vårt klubbhus aka besökshubb – hjärtat på anläggningen där människor ska träffas och trivas, där klubben skall vara och verka, där upplevelser ska skapas och minnas och inte minst, där dagens barn och ungdom, vår och klubbens framtid, skall lära, leka och leva.

 

Status idag

I skrivande stund har klubbhusgruppen lämnat sitt slutförslag till styrelsen på illustrationsritningar och tillhörande kalkyl. Styrelsen har diskuterat underlaget på två olika möten och godkänt det som styrelsens kommande förslag till klubbens medlemmar. Vi arbetar nu med att slutföra den kommersiella förhandsvärderingen på fastigheten och som en funktion av värderingen, ett ramverk och lånelöfte från banken.

 

Kommande steg

Efter denna kommunikation så är nästa stora steg att kommunicera ett slutligt beslutsdokument till Er medlemmar. Detta dokument skall vara fullödigt med allt som krävs för att göra hela klubben beslutsmässig inkl finansieringsupplägg, renoveringskostnader och beaktanden kring att leva kvar i befintliga fastigheter, vanligt förekommande frågor och svar, tidsplaner mm. Innan detta slutdokument så kommer vi säkert släppa mindre statusuppdateringar löpande så ni vet vart vi står i processen. Efter att slutdokumentet är klart och kommunicerat så kommer det ges gott om tid för dialog, reflektion och frågor innan vi ska rösta. Vi bedömer att vi inte kommer hinna ha en beslutsstämma innan vårmötet givet processtatus och Covid-19, utan senare i vår som läget ser ut nu.

 

Ekonomi

Den nya fastighetens totala projektkostnad är beräknad till 22 500 000 kr (tjugotvå och en halv miljon). Vad innebär detta? Denna summa är den totala kostnaden klubben har för att upprätta ett nyckelfärdigt hus inkl. införskaffande av all inredning och lösa inventarier, samt färdigställande av kringytor, planteringar och uteservering. Pengen innehåller indexering för ökad prissättning om projektet blir försenat, den innehåller höjd för extern byggledning och för alla kommande slutliga bygg- och markhandlingar, markköp av Ericsberg, försäkringsklassade jalusier för shopen, utrustning till köket osv osv. Projektet inkluderar också en flytt av befintligt golfbilsgarage som också ska dubbleras i storlek för att rymma minst 20 golfbilar. Klubbhusgruppen och styrelsen är eniga om att vi har fått med alla kostnadsposter som vi idag är medvetna om och som är så pass materiella att de kräver beaktande.

Totalsumman är baserad på att klubbhusgruppen tagit in offerter på byggnationens olika delar utifrån ritningsunderlag och på så sätt landat i en kalkyl där vi skulle kunna skriva ett formellt avtal för byggnation. Vi har nyttjat input från experter på enskilda områden, alltifrån restaurang- och köksmaskinkunniga till byggare och gräv- och schaktfirmor. Vi har många partners till klubben och innan vi landar i en färdig upphandling och beslutad entreprenadform så kommer vi bjuda in fler aktörer till dialog, så alla får en chans att bidra i projektet och på så sätt kommer vi eventuellt ned i totalkostnad. För nu så är målet att låsa en solid faktabaserad summa som styrelsen kan kommunicera ut och som fungerar som ramverk för hur finansieringen ska struktureras.

 

Ritning och konceptutformning

Som vi indikerade i vår tidigare kommunikation så har vi landat i ett spännande men aningen annorlunda koncept. Huvudtanken med konceptet är att ett ensamt hus blir för stort i relation till resten av gården och därför är lösningen nedbruten i tre sammankopplade huskroppar för ett mindre och mer tilltalande intryck. Vidare är raka lösningsutformningar valda för att hålla byggkostnaden nere och att estetiskt presentera en lösning som man verkligen kommer minnas.

Vi har valt bort de enklaste koncepten vi tittat på då de inte blir visuellt tilltalande. Vi har länge och noga tittat på äldre, mer gårdsinspirerande lösningar, där vi till slut kommer fram till att de blir generellt för dyra med vinklar, takkupor och mansardtak som kräver stora spännvidder för att få till en planritning som någotsånär fungerar. Fantastiskt fina hus men vi fick inte till det som en görbar klubbhuslösning.

Den valda lösningen är utformad av Ahrbom & Partner i Stockholm med arkitekten Pernilla Remröd, född och uppvuxen i Katrineholm. Pernilla är inte själv en inbiten golfare men har massor med golfmedlemmar från klubben runt sig inom familjen, vilket blev en väldigt bra balans mellan ett utmanande synsätt på valda ”golfsanningar” och en ödmjukhet mot det som varit viktigt för oss genom processen. Vidare har Ahrbom & Partners tillgång till alla viktiga kompetenser inom arkitektur, konstruktörer, 3D-modellerare, designers och inredare, vilket är viktigt genom processens gång för oss.

Istället för att skriva mer här så visar vi istället hela lösningen nedan med ritningar och filmer. Vi ber Er att titta på båda filmerna där den ena är en ren inspirationsfilm som visar er övergripande hur känslan kommer bli med och sedan har vi en förklaringsfilm där, Marcus vår Klubbchef, går igenom huset och de olika lösningarna och förklarar olika saker och hur tankarna har gått genom resans gång.

 

Övrig information:

 • Totalyta 867kvm, varav 554kvm i markplan och 313 kvm på plan 1.
  • Totalytan är i linje med övriga klubbhusprocesser vi studerat i Sverige där verksamheten liknar vår verklighet på klubben.
  • I nedan filer så ser ni två olika plankoncept för övre plan, där vi inte valt slutlösning. Vi har fått tillräckligt med material från arkitekt för att beräkna pris men valt att inte färdigrita allting nu för att spara pengar innan vi har ett medlemsbeslut.
 • OBS: Alla bilder och filmer är illustrationsmaterial som inte är slutgiltigt. Filmerna är styrda av de materialval som går att göra i datorprogrammet och således kan flera mindre estetiska saker ändras såsom val av möbler, golv och färger, fasadstrukturer, fönstersättning eller mer fasadklättrande växter osv.
 • Styrelsen gav två medskick till klubbhusgruppen när processen inleddes med arkitekterna.
  • Försök koppla ihop energierna kring 18e green/puttgreen och klubbtorg, som idag är två isolerade ytor: -Detta beskrivs i instruktionsfilmen hur Pernilla och klubbhusgruppen tänkt kring detta.
  • Ha med ett modernt miljötänk genom projektet: - I kalkylen ingår bergvärme med extra borrdjup för fullgod frikyla på sommaren, samt att vi bygger med moderna lösningar i trä. Solenergi är praktiskt inte en del i detta projekt men självklart på klubbens radar och kommer analyseras separat. (Framtidens maskinpark kommer helt gå på lithiumbatterier som det ser ut idag och att vara självförsörjande på el under högsäsong kommer bli en strategisk fråga för klubbledningen, där solenergi på Jättorp, eller mer troligt Remna, kan bli aktuellt).
 • Vi planerar att hantera besök utanför bemannade timmar genom att ha flexibla självbetjäningslösningar för hög nyttjandegrad av anläggningen. Mer berättas om detta i informationsfilmen.
 • Vi arbetar för ett markköp av ytan runt klubbhuset oavsett vägval framåt. Att leva kvar i befintliga lokaler blir så pass dyrt att vi behöver låna en kännbar summa av banken oavsett. Markköp och inteckning av egendom skall godkännas på medlemsstämma och kan vara en separat fråga som vi behandlar redan på vårmötet som ett försteg (om vi hinner) för att lägga grunden för kommande arbete.
 • Finansieringsstrukturen arbetar vi på i skrivande stund. Vi kommer inte svara på mer än så förrän vi är redo att släppa slutgiltig information kring detta. För nu så kan vi säga att den tänkta finansieringen vilar på fler hörnstenar än klubb, medlemmar och bank. På höstmötet kommunicerade vi en tänkt klubbhusavgift om 500kr/år i tre år för alla seniorer i klubben och vi står fortfarande kvar idag vid den summan tillsvidare.
 • Vi kommer inte att ge mer finansiell information än totalsumman idag. Med andra ord så kommer vi inte visa den exakta offererade siffran på alla fönsterpartier enligt ritning, eller den summa som är budgeterad för markavstyckningsprocessen, eller hur mycket den valda modellen av dubbelfritös i köket kostar. Vi anser det tydligast för alla att förhålla sig 22,5M SEK som övergripande totalkostnad.
 • Vad kommer rivas enligt detta förslag? På situationsplanen nedan så syns det var klubbhuset idag är planerat att byggas, vilket kan komma att röra sig någon meter åt något håll. Men oavsett så är planen att riva golfbilsgaraget och flytta det till nuvarande personalparkering med dubbel kapacitet för golfbilar. Vidare så behövs hela nuvarande klubbhus och damernas rivas. Tävlingskansliet behöver också rivas för att få utsikt från uteserveringen och eventuellt ge plats till en modifierad första tee. (Planerar vi för ändring av första tee nu också? Nja inte riktigt, men vi har hela tiden dialog kring hur olika lösningsutformningar kan se ut på ytorna runt själva fastigheten, där puttgreener och första tee ingår. Allt för att hela klubbhuslösningen blir så bra som möjligt. Robert Karlsson är självklart med i dialogerna och hälsar alla att han tycker klubbens vision och framtidsplaner, som inleds i steg ett med en holistisk klubbhuslösning, känns väldigt spännande och har hans fulla stöd).

 

Det var allt från klubben för nu. Vi finns som vanligt på klubbhus@katrineholmsgolf.se om ni har funderingar och frågor kring projektet eller denna information. Vi ber er nu att i lugn och ro ta del av det grafiska materialet, låt det sjunka in lite och vi hoppas vi kan enas om att detta är ett stort och komplext projekt som måste få tid att sjunka in och mentalt hanteras av alla parter. Vi lovar inte att vi ska tycka helt lika i alla frågor (det vore ju högst långtråkigt eller hur?), men vi lovar att alla ska få tydlig insikt i allt som är relevant för ett informerat ställningstagande i processen. Att få ett nytt anläggningshjärta på plats är en kritisk fråga för klubben och hela Katrineholm strategiskt och helt central för verksamhetens välmående i framtiden. Att vi tillsammans kan ta ett solidariskt ansvar för just framtiden är kanske det viktigaste av allt. Ta hand om er så hörs vi strax igen i denna intressanta fråga.  

 

Uppåt, framåt…tillsammans!

//Katrineholms Golfklubb

 

 ps. Nedan finns en komprimerad fil med visionsbilder och planritningar, samt två filmer som vi uppmuntrar alla att ta del av!

 

Inspirationsfilm

 

 

Informationsfilm

 

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Vinnare 2023 års avgifter 2023-01-17
God Jul & Gott Nytt År 2022-12-21
Kallelse Höstmöte 2022 2022-11-07
Höststängning 2022-10-24
Klubbresa till Portugal 2022-10-24