Information till alla medlemmar inför årsskiftet

Hej alla medlemmar

 

Vi har spelat in mötet i sin helhet och ni hittar det HÄR.  Cirka 53 minuter in så börjar genomgången av Klubbhusenkäten.

 

Slutsatser av enkäten:

 • Ett uppskattat verktyg för att ta in medlemmars input och något vi troligen kommer fortsätta använda. Vi hade ca 700 svarande, vilket är roligt och visar att detta är det snabbaste och bästa sättet att ta in medlemsinput snabbt i stor volym. 
 • 6 personer tycker fastighetssituation duger som den är och 35 personer i klubben tycker vi ska renovera i stället för att bygga nytt. På mötet visade vi också att renovering blir dyrare för medlemmarna (högre klubbhusavgift) än att bygga nytt. Att bygga nytt är således det enda alternativet vi har givet enkätsvaren.
 • Vi identifierade vi två huvudsaker som upplevs som bekymmer hos medlemmarna. Detta är dock en tydlig minoritet, men något som vi ändå vill adressera.
  • Utseende och tillgång till alternativa förslag
  • Ekonomi – för dyr lösning för klubben och för mig som medlem
 • Givet ovan två upplevda bekymmer så kommunicerade styrelsen följande på Höstmötet:
  • Vi kan inte bygga mindre yta, den lösningen blir fel för klubbens behov (se film från Höstmötet för mer info)
  • Vi kommer se över alla kalkyler och försöka hålla nere medlemsavgiften så mycket vi kan. Vi får återkomma kring om klubbhusavgiften kan sänkas.
  • Medlemmarna kommer involveras kring hur vi går vidare med utseendefrågan och alternativ.
 • Förutom ovan så kommer vi ta bort visionsmaterial och stadgeändringsförslag i beslutet och helt isolera klubbhusfrågan.

Kommande i klubbhusprocessen:

Styrelsen arbetar nu för en ny omröstning om endast de komponenter som kräver 75%, dvs pantsättning av fast egendom (dvs belåna klubbhuset) och för att komma dit behöver vi också besluta om tomtköp och upprättande av ny byggnad på vår mark. Detta är i linje med enkätens svar och alla medlemmars input via öppna enkätkommentarer. För att skapa trygghet i detta förenklade beslut så kommer det följas av ett antal gränsparametrar kring projektkostnad, klubbhusavgifter till medlemmar och banklån.

Vi planerar för extra årsmöte under vecka 4 efter nyår och mer kommunikation kring detta kommer under vecka två.

 

Ny hemsida

Vi kommer lansera en ny webplattform runt årsskiftet i vårt arbete med att agera på medlemmars input via våra årliga enkäter. Lanseringen kommer ske i tre steg där vi i steg ett lanserar ett grundläggande skal med de viktigaste funktionerna och under vintern så lanserar vi fas två med uppdaterat innehåll och design. Fas tre kommer under sommaren där vi kommer spela in och skapa en hel del nytt grafiskt material för att skapa en bättre känsla på vår webplattform. I samband med webben så kommer vi också lansera nya verktyg för medlems- och gästkommunikation.

 

Medlemskap och fakturering för 2022

Givet det extra årsmötet i oktober och vad vi kommunicerade där så är det fortfarande ok att ändra sin medlemsstatus tom 31a dec.

Vi vill påminna alla att:

 • vid behov ändra medlemskap
 • vid behov säga upp skåp
 • vid behov köpa spelrätt för de som är berörda
 • vid behov logga in på min golf och kolla så att adressuppgifter stämmer

Vi kommer fakturera 2022 års avgifter i januari. Det är ju dock roligt med lotterier så vi ska nog kunna hitta på något spännande även fast vi fakturerar en månad senare än vanligt.

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Klubbens Vänner 2022-04-29
Imorrn öppnar vi 18 hål 2022-04-28
Träningskortet 2022 2022-04-26
Öppningsplaner 2022 2022-04-19
Klubbchefsbrev 2022-04-14