Inriktningsbeslut från styrelsen gällande klubbhus

Hej medlemmar,

Klubben vill nu meddela efter styrelsemöte igår att klubbens styrelse fattat ett inriktningsbeslut att nuvarande klubbhus bör rivas och ett nytt klubbhus skall byggas på samma plats. Inriktningsbeslutet innebär att klubbens operativa ledning kommer arbeta uteslutande med en lösningsutformning med nybyggnation och inte lägga tid, pengar eller andra resurser på en lösningsutformning som innebär renovering och/eller tillbyggnation av befintligt klubbhus. Beslutet grundar sig också i en analys som indikerar att det dels är ekonomiskt görbart för klubben och till och med ekonomiskt fördelaktigt ur flera perspektiv än ett renoveringsscenario.

Beslutet är inte slutgiltigt utan det syftar till att styra arbetet framåt. Nybyggnationen planeras idag vara en del i ett större sammanhang som har arbetsnamnet Projekt Sweetspot (arvsfondsprojektet som vi pratat mycket om senaste året) och ett slutligt förslag på hela projektet och dess finansiering kommer presenteras för medlemmarna på en kommande klubbstämma.

Nästa steg gällande klubbhuset är information på vårmötet kl 19:00 26e mars på Hotel Statt. Här kommer vi redogöra för situationen för våra medlemmar, svara på Era frågor och om vi har lite tur även visa utkast på första idéskisser.

Kaffet serveras från 18:40, Varmt Välkomna!

Kommentarer

Fler artiklar