Klubbchefsbrev oktober

God oktoberseftermiddag alla medlemmar!   Jag hoppas alla, precis som vi på klubben, känner sig nöjda efter en skön säsong med golf i kroppen, där man nu kan ta det lite lugnt och lägga tid på mindre viktiga saker som jakt, padel och romantiska middagar. Skämt åsido, det är dags för lite höstinformation med årssummering, medlemsinformation inför 31a oktober, klubbhusläget och annat smått och gott. Som vanligt, koka en kaffe, sparka av dig tofflorna och lägg upp fötterna….nu kör vi!

 

 

Årssummering 2022

Det har varit ett litet annorlunda år igen, vilket man trodde vi hade fått nog av under pandemin, men så blev inte fallet. Vi började med en nervös och illavarslande vår där banan mådde riktigt dåligt efter en elak vinter och banteamet gjorde ett hästjobb för att få ordning på framför allt problematiska greener. Därefter fick vi njuta av ett bra golfår där banan överlag har varit riktigt bra, men framförallt mycket jämnare än tidigare år vilket har varit målet med det uppdaterade skötselschemat.

Tappet från pandemin var väntat men på riksplanet har beläggningstalen minskat mer än vi i branschen hade förväntat oss. Med lite avrundning kan vi konstatera att snittklubben i Sverige har ca 20% mindre beläggning än 2021, vilket är över 2019 års siffror men samtidigt kännbart lägre än under de år då pandemin tvingade fram ett annat samhällsbeteende. Världsläget är ju allt annat än normalt tyvärr och det kommer troligen påverka oss minst hela 2023. Vi genererar bra kassa i år och gör en vinst, om inget större händer nu på hösten, men vi är också ödmjuka mot att trendpilarna pekar inte lika tydligt uppåt för vare sig oss eller de flesta andra aktörer i dagens marknad.

Vi kommer således fortsätta med ett försiktigt förhållningssätt till beläggningsgrad, vi kommer anta restriktiva konsumtionsmönster och en allmänt avvaktande kultur i samhället. Vi kommer fokusera på medlemsnytta i kommande budget och verksamhetsplan, där vi samtidigt försöker driva klubben så kostnadssmart vi kan utan att tumma på kvalité och personal.

 

Analys av medlemsinput

Den 8e oktober, medan det var avslutningstävling på klubben, så träffades styrelsen för sin årliga strategidag. En del i detta arbete är att gå igenom medlemsinput från årets enkäter och försöka se mönster och vilka frågor som dels påverkar upplevelsen av klubben mycket och/eller där medlemmarna i volym tycker mycket i frågan. I stycket ovan så nämner jag våra allmänna ingångsvärden kring budget och en del i det är att värna om medlemsmassan i de lite tuffare tider som troligen stundar. Från enkäten drar vi egentligen två större slutsatser där vi kommer försöka fokusera mer under 2023 och det är klubbkänsla och kommunikation (vi kommer visa lite mer kring detta på höstmötet också). Kommunikation är alltid svårt men vi kommer ta med det i verksamhetsplanen på ganska praktisk nivå. Vad gäller klubbkänsla så kommer vi börja med en medlemsenkät alldeles strax, där vi hoppas alla medlemmar vill och kan lägga fem minuter för att berätta lite mer om hur ni ser på frågan och vad vi kan göra mer tillsammans. Medlemmarnas input kommer sedan bli del i vårt arbete 2023.

 

31a oktober - Det viktiga datumet varje år 

Alla ägare till ett aktivt spelrättsbevis blir ansvariga för de avgifter kopplade till detta bevis som höstmötet beslutar om. Vad innebär detta praktiskt för Er med spelrättsbevis?

  • Ämnar du byta medlemsform inför 2023? - Se till att göra det innan 31a okt. Medlemmar utan aktivt spelrättsbevis (dvs i huvudsak ej fullvärdiga seniorer) kan byta eller lämna klubben utan att behöva tänka på något utöver själva medlemsändringen. Mejla ditt ärende enkelt till kansli@katrineholmsgolf.se.
  • Är du osäker på ditt spel 2023? - Ställ dig då som passiv nu så kan du uppgradera i vår om golf blir aktuellt för Dig.
  • Jag har missat att säga till den 31a, men vill lämna 2023. Vad gör jag? - Alla skulder och betalda avgifter följer med vid försäljning av spelrättsbeviset till den nya ägaren (skulder behöver alltså regleras innan försäljning). Du betalar alltså in dina avgifter kopplade till din spelrätt och sedan säljer du den på vår köp-sälj börs. Den nya ägaren har alltså dessa avgifter till godo på sitt medlemskap 2023 och du gör upp med köparen vad du vill ha betalt för spelrättsbevis+betalda avgifter. Klubben kan alltid lösa in din spelrätt, men gör det utan ersättning.
  • Jag har fortfarande frågor, vad gör jag? – Skicka ett email innan 31a okt till kansli@katrineholmsgolf.se så kommer Carina på Kansliet hjälpa dig.

 

Klubbhus och framtid

I slutet på september så beslutade styrelsen att formellt avvakta. Detta innebär att vi inte har ingått några avtal med några byggare ännu, utan sitter helt enkelt endast still i golfbåten för tillfället. Hur året 2023 och marknaden i stort artar sig kommer styra hur vi agerar och vad vi kan göra. Att starta detta projekt praktiskt är det största beslutet vi som klubb gör i så fall och därför vill vi säkerställa att vi har tillräckligt med praktiskt och monetärt utrymme att hantera riskfaktorer.

Beslutet känns självklart rätt för alla på klubben men vi har också ett antal riskfaktorer som vi kommer genomlysa, prioritera och försöka hantera på ett rimligt sätt. Det är bl.a. klubbhustak, ökad golfbilsflotta med förvaring, arbetsmiljö och personalutrymmen, handikapplösningar, skick på restaurang och mycket annat. Vi kommer försöka balansera detta med den övergripande viktigaste prioriteringen, att få ett klubbhus på plats.

Bredvid detta så försöker vi självklart hålla utvecklingen uppe på bansidan och bygger nu om halva 11ans green, fixar lite tees, minirenoverar våra bunkrar, fäller träd med mera. En sak som vi tror kommer göra ganska stor skillnad till kommande säsong är vår riktiga vägkratta som vi kommer köra tre-fyra gånger per säsong för vägvård och motverkning av ogräs (se bild nedan). Oavsett marknadsläge så kommer vi försöka hålla i vårt koncept att alltid ändra på något så våra medlemmar kommer till något nytt när nästa säsong startar.

 

Bunkrar

Med tanke på bunkrar i ovan stycke så ville Niklas och jag posta lite bilder på hur våra bunkrar ser ut och har sett ut sedan pandemins dagar. Enkelt sagt så behöver vi tillsammans ta krafttag kring detta då krattningen efter bunkerbesök är mer eller mindre undermålig eller i flera fall, helt utebliven. Självklart är detta kulturellt betingat och ett stort problem sedan corona och det är inget som banteamet ensamt kan rädda genom att kratta varje morgon. Så banteamet och jag ber alla medlemmar om hjälp i detta, där alla är en del att upprätthålla banan på ett sätt som du själv skulle uppskatta och hur vi vill att banans varumärke ska kännas. Bunkrar är i hög grad styrande för en golfares spelupplevelse och därför lyfter vi detta som något vi hoppas vi kan kraftigt fokusera på tillsammans 2023. I vår kommer vi släppa påminnelser om detta med lite instruktionsfilmer också om någon känner sig osäker på själva krattningen.

 

Vi stannar här, Ditt kaffe precis som mitt, är säkert slut vid det här laget. Alldeles strax kommer det mer info i form av medlemsenkät om klubbkänsla och så lite höststängningsinformation. Svinga lugnt!

Ps. Ping har precis släppt sin nya G430 linje och det var den mest spelade drivern direkt i Zozo Championship förra veckan. Ljudet är magiskt!! Vi beräknar att testningen i Europa startar jan-feb 2023 någonstans. Håll utkik!

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Vinnare 2023 års avgifter 2023-01-17
God Jul & Gott Nytt År 2022-12-21
Kallelse Höstmöte 2022 2022-11-07
Höststängning 2022-10-24
Klubbresa till Portugal 2022-10-24