Klubbchefsbrev oktober

2021 och prognos

Vi börjar närma oss slutet på årets säsong och vilken säsong det varit på flera sätt. Vi har fina idrottsliga framgångar med en uppgång till Div 1 med elitlaget, vi har precis som förra året en stor och stark medlemsbas som spelar mycket golf, vi har nytt rekord på greenfee alla kategorier, fortsatt många nya besök av ”testa på” golfare på rangen, ökande mängd medlemmar som nyttjar vårt träningsutbud och när allt är sagt och gjort så ser den ekonomiska prognosen mycket bra ut, där vi visar styrka idag och för framtiden.

Vi väntar oss en liten avmattning på inflöde av nya golfare under kommande säsong. Detta känns sunt för oss som klubb, så vi kan hålla kvar en rimlig tillgänglighet på banan för nu medan vi hoppas på ett kommande klubbhusprojekt, för att sedan kunna titta mer på fler sätt att sprida medlemsbeläggningen på anläggningen.

Utvecklingen har varit fantastiskt rolig att se de senaste åren med omsättningsöknar i mångmiljonklassen, med tusentals fler rundor golf spelade per år, med bättre besöksekonomi än någonsin, med kraftigare likviditet som vi kan återinvestera i anläggningen och inte minst ett otroligt kvitto på att är en av de absolut bästa aktivitetsdestinationerna i Sörmland med i runda tal 300 000 friskvårdstimmar per år över alla åldersklasser i samhället. Ganska häftigt faktiskt och samtidigt lika tydligt att vi behöver se över vår fastighetssituation. Det ska bli spännande på det extra årsmötet där vi ska besluta om klubbhus men egentligen är det så mycket viktigare för framtiden än bara ett fysiskt hus.

Det vi kan säga kring årets prognos är att den ser bättre ut än vi planerade och således ser läget idag lite bättre ut än när vi satte ihop klubbhuskalkylen. Lite trygg vetskap att ta med sig in i röstningen på måndag.

 

Höstprojekt…och vårprojekt

Ericsberg driver nu ett projekt tillsammans med Trafikverket där ström skall dras till fartkameror på Ericsbergs mark. En sådan kamera är upprättad precis utanför infarten till klubben och det innebär att ström kommer dras från stationen vid husbilsparkeringen, fram till vägen vid golfparkeringens början och sedan längs med vägen ut till kameran. I samklang med detta så anlägger vi en infartsväg till klubbhuset, som skall fungera som infart för tung trafik som vi vill leda bort från 11ans green där det nu går för mycket människor. Vägbygget har diskuterats i många år på klubben och nu när vi fick möjlighet att göra detta smart och billigt tillsammans med Ericsberg så, var beslutet enkelt. Vi kommer också kulvertera första delen av diket vid parkeringen och bredda vägen för bussparkering för två bussar. Projektet är startat.

På bana så planerar vi nu för en utgrävning av vattenhinder på 19 och 27 enligt tidigare kommunikation. Vi kommer få finare hinder med skarpa kanter, precis som på hål 23. Detta är del i vårt strategiska arbete för att höja den upplevda kvalitén på 9-hålsbanan. I samband med detta så arbetar vi med profilen i greenerna på 9-hålsbanan och ett sandfiller projekt är precis avklarat. Vi kommer eventuellt göra ett sandfillerprojekt till under 2022 beroende på hur profilen ser ut och hur gräs och mossbalansen utvecklar sig.

Leveranserna med teeskyltar blev väldigt sena i år och vi planerar för uppsättning av stolpar i höst och montering av själva skyltbladen i samband med öppning av banan 2022. Alla tycker ju inte lika, men vi som sett skyltarna tycker de blev ruskigt snygga och vi fortsätter i samma formspråk med svart gjutjärn på anläggningen. Skyltarna monteras på 1-18 och kommer tillsammans med nya svarta bolltvättar på alla hål i matchande mattsvart lackering.

Vi har tidigare pratat om hål 24 och en utgrävning av vattenhindret i fairway med tillhörande dränering av hela fairwayytan. Vi har temporärt parkerat detta projekt då det dels är ganska komplext och inte helt enkelt att lösa på ett bra sätt då fairway ligger för lågt i förhållande till vattennivåerna i dagsläget. 24ans vattenhinder var en del i vattenhindersarbetet i det övergripande arbetet med 9-hålsbanan men vi lägger det nu lite senare i prioriteringsordningen.

Vi planerar också för byggnation av en permanent pergola över fikaplatsen på 10ans tee för väder och solskydd, eftersom våra parasoll aldrig håller mer än två veckor. Detta projekt kommer utföras av insatsstyrkan eller byggymnasiet under våren 2022.

Övriga nyheter

Vi på klubben är noga med att följa alla enkäter och input som kommer på verksamheten och vad som fungerar och vad inte. Nu har vi ju lyxen att det mesta verkar fungera väldigt bra men vi har haft en del klagomål på vår web, dess struktur och vart innehåll finns. Inför 2022 så blir det således en ny webplattform som vi lanserar (avtal är precis signerat) och vi kommer ha en mer modern plattform med bättre verktyg. Vi hoppas detta kommer bli ett lyft upplevelsen online för alla.

Sköna vinternyheter från vår Partner Hälsogymet

Kommentarer

Fler artiklar