Klubbchefsbrev maj

Det här med klubbhus, det är väl inte så viktigt va? Men det kanske är några få enstaka medlemmar som vill veta, så lite ska vi väl berätta 😊 Nej skämt åsido, vi har valt arkitekt, vi har en arbetsritning och vi kommer nu jobba mot ett helt färdigt förslag tillsammans med en nyskapad referensgrupp. Koka dig en kaffe och jag önskar trevlig läsning, både om klubbhus, bana och annat godis.

Klubbhus och Projekt Sweetspot

Vad har hänt sedan sist vi pratade klubbhus? Styrelsen har fattat inriktningsbeslut på att det tänkta nya klubbhuset skall ligga kvar där det ligger idag (efter analys och rekommendation av anläggningskommittén) och att klubbhuset skall inrymma alla kritiska funktioner på klubben (personal, restaurang, ombyte, shop, mötesytor osv). Vidare är inriktningsbeslut fattat att projektet skall fortsättningsvis drivas med ambitionen att alla dess komponenter skall bli verklighet, såsom boende, skidspår etc, då vi når skalfördelar och mervärden på detta sättet. Till sist har också beslut fattats om att arbetet skall fokuseras med arkitekt Dina Hermelin, efter utvärderingar av olika ritningsförslag.

Uppdraget som Dina fått är alltså att rita en byggnad som är stor nog att rymma de funktioner vi behöver (ca 800kvm), samtidigt som det harmonierar med resten av anläggningen. Vi har därför valt att gå ifrån en symmetrisk 1800-tals byggnad med centrerad ingång etc och bett om att få fler huskroppar, med mer vinklar för att byggnaden ska bli nättare och kännas mindre. Vi ligger kvar med faluröd träfasad och spröjsade fönster, även om vi på ett par ställen har fönster upp till nock. Vänligen se bifogad för den fasadskiss som är vald som arbetsritning som vi ska förfina och vidareutveckla (för att förtydliga: ritningen är INTE slutgiltig och vi vet redan nu att vissa ändringar ska göras, bla på entrésidan). Fler och mer högupplösta bilder kommer i en kommande kommunikation.

Vad händer nu? Vi har skapat en referensgrupp med ett antal medlemmar i klubben med mandat att arbeta fram ett slutligt förslag på nytt klubbhus och boende som de två centrala hörnstenarna. Kring detta kommer gruppen diskutera andra delar av projektet och hur de harmonierar med dessa två huvudbyggnader. Referensgruppen är tänkt som en input/feedback grupp där klubbens medlemmar är representerade och själva arbetet mellan referensmötena görs i projektgruppen. Vi kommer vara transparenta med gruppens arbete utåt och de kommer också kunna svara på Era frågor om vart vi befinner oss i processen

Ambitionen är att vi kommer fatta ett beslut på nästa styrelsemöte i början juli, om övergripande projektbeskrivning som ska gå till finansieringsansökan. Vi behöver alltså ha en konkret plan för alla projektets delar, dess kostnad och den verksamhet som ska bedrivas där innan dess. Vad gäller byggnader så behöver vi ha en maximal totalyta som kan ligga till grund för bygglov och en schablonkalkyl. När vi sedan har fått svar av alla finansiärer så har vi till slut något konkret att ta ställning till.

Gruppens sammansättning

 • Patrik Andersson – Ericsbergs Slott (ej medlem i klubben)
 • Britt Fredriksson – Sportcentrum
 • Jan Carlsson – Toltorp Bygg
 • Mats Lundevaller – Mark & exploateringschef Kommunen
 • Peppe Eriksson – Hälsogymet
 • Kjell Pettersson – Valberedningen
 • Monica Idström – Björsons Måleri
 • Björn af Klercker – Projektledare för Projekt Sweetspot (vårt övergripande projektnamn)
 • Marcus Lutteman – Klubbchef & Projektledare Projekt Sweetspot

 

Bana och golfspelet

Som det säkerligen inte undgått någon så var vi sena med öppningen i år kontra de senaste åren, då det var en smula mycket snö på banan. Vi har valt att hålla en ganska fokuserad växtstrategi för att banan ska läka ihop fint och må bra under säsong. Efter en lite trögare inledning på våren så börjar det nu bära frukt. Vi har kommit ned ett snäpp i klipphöjd på greenerna, ruffen börjar förstå att det är våra stora ruffklippare som faktiskt bestämmer och det är lönlöst att fortsätta mopsa upp sig. Summa summarum har vi kommit ikapp fint och den senaste veckan har vi intagit förstaplatsen i Sverige igen, dvs vi har de nöjdaste besökarna i Sverige alla kategorier. Detta brukar inte falla in såhär tidigt utan generellt lite senare på året, så vi hoppas (och tror) det kommer hålla i sig. Jag ser också med trygghet på vår verksamhet, mätetal, nöjdhetstal och annat som man tittar på varje vecka när man dricker morgonkaffe...verksamheten mår bra och den första ekonomiska prognosen för året ser också bra ut.

Vi har ju också pratat om våra nya bunkrar och ett nytt skötselprogram där vi ämnar arbeta som Hazeltine gjorde under Ryder Cup, där man vattnar och packar slänterna och endast krattar i bunkerns botten för att undvika pluggade bollar i slänterna och koncentrerar spela och krattning till centrum på bunkrarna. Vi har under våren varit två man kort på bana, givet oplanerat bortfall av säsongspersonal, och därför haft svårt att hinna med alla åtaganden (personligen tycker jag det är smått fantastiskt att banteamet skakat fram en så fin bana redan nu med de resurser som finns till förfogande). Att vi är lite kort på personal och att vi är lite osäkra på hur väl sanden har satt sig gör att vi fortfarande utvärderar situationen. Vi har pratat lite med Ullna som också konverterade till en sandtyp med mycket kross i och hur de fick vänta ganska länge innan sanden satte sig tillfredsställande. Slutsatsen är alltså att vi får helt enkelt se om bunkrarna kommer skötas på samma vis hela 2018 eller om vi hinner/väljer att testa vårt nya skötselprogram redan i år.

Mats Lanner från Europatouren har också varit på besök och gett tummen upp på anläggningen inför årets stortävling. Vi kommer dock ändra till höger på 17e och ta bort mycket av tjockruffen där. Den exakta klipplinjen är ej helt satt, då vi utvärderar markens lämplighet för klippning på 50mm höjd, men vi kommer flytta outlinjen så den dras utanför tjockruffen så spelaren direkt ska se om bollen är out eller inte, vilket också var viktigt för Mats Lanner och Europatouren. För oss dödliga så vill vi alltså uppnå 1. Snabbare och trevligare spel utan bolletning och 2. En snyggare och mer välskött presentation av banan likt det som skapades kring 12/13/14.

Lionsgolfen

Lionsgolfen blev en mycket fin dag i lördagssolen med drygt 40 000kr som genererades under dagen och om ingen trumfar oss innan året är slut så kommer vi även i år att vara stans största välgörenhetsevent tillsammans med Lions i Katrineholm. Vinnare med magiska 49p i fyrboll bästboll 2-mannalag blev Emmy & Kjell Pettersson. Det blev applåder och en fin golf- och sparesa till Hooks Herrgård! Grattis Emmy & Kjell från klubben, Lions och alla våra sponsorer!

Vi ska också säga grattis till Lasse Gustavsson som vann närmast hål på 12an och en ny Evnroll putter inkl putterutprovning från klubben. Jag vill också passa på att säga stort tack till våra sponsorer denna dag, som var;

HIO-sponsorer

 • Anna & Emil på ICA Maxi
 • John Lindeberg på Motorkompaniet
 • Patrik Johansson på Möller Bil Eskilstuna

Prisbordssponsorer

 • Hooks Herrgård
 • Matpiraten
 • Oppunda El
 • Comfort
 • Katrineholms Hyrmaskiner
 • Sultans
 • Hotel Statt
 • Presto
 • Svea Ekonomi
 • Sörmlands Sparbank
 • Nordea
 • Motorkompaniet

GDPR och dina personuppgifter

Golfförbundet har i sina nyhetsbrev till alla oss golfare kommunicerat kring GDPR och vad som gäller sedan den nya lagen om personuppgiftshantering trädde i kraft 25e maj. Vi som förening har också tillsammans med SGF sett till att alla våra rutiner och system är i linje med de nya bestämmelserna, så dina uppgifter behandlas korrekt.

Vill du läsa mer om GDPR och vad det innebär, inkl SGFs policy kring personuppgifter så finns mer information här: https://golf.se/klubb-och-anlaggning/golfens-it-system/personuppgiftspolicy

 

Sköt om er, njut av värmen och spela mycket, bra och rolig golf!

Uppåt, framåt...tillsammans!

//Marcus 

Kommentarer