Lite augustinyheter för den som gillar att läsa

Golfspelaren i centrum (Players 1st)

Vi har nu skickat ut flertalet undersökningsenkäter till er medlemmar och det är ett utskick kvar planerat till den 14 sep. Det är väldigt, väldigt uppskattat och viktigt att ni ger oss 10-15 min och svarar på enkäten och även skriver era kommentarer kring specifika önskemål eller aspekter av er upplevelse på klubben. Detta är alltså en utökad och fokuserad medlemsenkät och inte den korta varianten du får var tredje vecka efter att du fysiskt spelat på banan.

Jag kan försäkra er om att jag läser varje enskild kommentar och att allting jobbas igenom både med hela teamet på vår höstavslutnings med personalen och även med styrelsen, dock i lite mer kondenserad form. Era synpunkter i denna enkäten är grunden för väldigt mycket av det vi jobbar med löpande eller i projektform. Därför ber jag er också att vara så konstruktiva som möjligt så vi kan arbeta med materialet.

Efter de svar vi hittills fått in så ser vi att vi rankas som den 4e mest uppskattade klubben i Sverige av dess medlemmar. Det får väl tolkas som helt okej, men också att vi har lite jobb att göra. Det hade ju varit väldigt tråkigt om vi inte hade något att jobba med eller hur? 😊

Som ni säkert känner igen vid det här laget så arbetar vi mycket efter upplevelsestyrning på klubben och har som mål att vi ska skapa bästa upplevelse – varje besökare, varje gång. Om vi koncentrerar upplevelsen till ”golfspelet på bana” och inte hela besöket på klubben så vet vi att de tre mest styrande faktorerna är 1. Greener, 2. Upplevt speltempo och 3. Bunkrar. Vi ser i era svar att vi har saker att göra på punkt 2 och 3, vilket vi också är väldigt medvetna om i detta fallet. Speltempo har vi kommunicerat kring under året, vi har tagit bort en del tjockruffar och planterat träd istället (8an, 15e osv) och kommer fortsätta att hela tiden utmana oss själva kring hur banan presenteras för att underlätta för spelarna att hålla rimligt tempo. Vidare så tittar vi på olika lösningar, de flesta teknikbaserade, där vi kan hitta ett sätt att på ett strukturerat och behjälpligt sätt underlätta för långsammare sällskap att hålla tempo osv. Inga svar kommer komma här inom snar framtid men golfvärlden arbetar med att ta fram koncept för detta.

Dock så kommer vi också alltid tillbaka till grunderna…golfaren själv bär huvudansvaret och det är här vi måste utbilda, samt jobba med attitydsförändringar kring att släppa igenom osv. Små steg med andra ord och över tid hoppas vi på att vi succesivt kan göra framsteg. Nästa puck är bunkrar….läs nedan.

Bunkersand 2.0

Idag har vi en bra sand som vi kommer ha kvar i ett par tre år till, efter beslut i veckan. Vi hoppas det känns bra för alla…..Nu satte du kaffet i halsen va? 😊

Nej, sanden i sig är lysande, packar bra, spelar bra är lättskött osv….men vi har för mycket stora stenar i den. Vi ville gärna fortsätta med befintlig leverantör men vi kan inte komma till en lösning där en annan fraktion kan garanteras, så vi måste titta på andra leverantörer.

Under den senaste månaden har vi haft många och långa dialoger med enskilda grusgropar, SGF, större sandleverantörer, andra klubbar osv. Vi har i denna process släppt fokuset på att hitta en närliggande lösning som känns skapligt praktisk och skapligt billig. Vi säger att vi ska leverera ”bästa upplevelse -alltid” så vi måste hitta en bunkerlösning som är topp för alla besökare och håller måttet även när riktigt högra krav ställs på anläggningen.

Så precis innan det blev en kopp kaffe och skriva nyheter till er medlemmar, så beställdes ett lass med 40 ton ny sand som ska läggas i greenbunkrarna på 14 och 15. Det är en kvartsitkross från väster om Vättern som blandas med ca 20% ljus sand. Det är en mycket dyrare sand men också den sanden som vi hoppas är rätt för oss. Sanden har valts ut efter flera tester med spelare och medlemmar på Barsebäck GC och spelades alltså under Nordea Masters i somras. Frösåker har valt den efter flera olika tester i sin bunkerrenovering till capillary concrete som alltså är samma lösning som vi valt. Arlanda stad Masters har också valt den tillsammans med ett ”vanligt system” med packad lera, dränering och ca 20cm sanddjup. Vidare spelas den på Miklagård i Norge där de nyss körde Challenge Tour tävling. Således vet vi att sanden fungerar mycket väl både med vanliga bunkerlösningar och med capillary concrete, vilket för oss är kritiskt då vi kommer ha båda lösningarna på banan fortsatt under ett antal år.

Sanden är ljust, ljust gul…snudd på vit när den är riktigt torr och kommer således ge en helt annan kontrast än det vi har idag. Vi ville inte ha en vit-grå sand som t.ex. Ullna som kan kännas lite för premium och ”slottslig”, men detta blir en höjning som inte tar det ”för långt”. Siktkurvan sträcker sig upp till 1% 1,2mm stora stenar, så det är en markant mindre kornstorlek än det vi har idag som är skapat med 3mm sållverk.

Jag kommunicerar igen när sanden är på plats så får ni testa, klämma och känna. Vi kommer ta in feedback under en kortare tid från Er och känns det bra så är målbilden att sjösätta ett projekt där sanden byts ut till 2018 i alla greenbunkrar. Ett sådant projekt är planerat att starta mån 16e okt och kommer påverka spelbarheten på banan. Ny kommunikation kommer om och när beslut är taget.

ps. Jag har lagt in lite bilder nedan på hur bunkersanden ser ut i olika miljöer. Som ni ser så är den snudd på vit när den är torr i solljus men blir lite mer grå och dämpad när den är fuktig.

Säsongen 2017, so far…

Vi fortsätter att växa och är i skrivande stund 1775 medlemmar, mot 1733 när året började. Nettotillväxten är lite mindre än föregående år vilket vi väntade oss och klubbens tro är att vi kommer se en bättre balans mellan ut- och inflöden som uppstår inom kommande år. På riksplanet är 4,9% av populationen medlemmar i en golfklubb, i någon form. 4,9% av 33 500 personer i Katrineholms Kommun är 1628 personer, så vi har redan fler medlemmar än snittet. Vi kan diskutera upptagningsområde mer exakt och det faktum att förutsättningarna för klubbar i Sverige skiljer sig, men i stort är det högst troligt att vi strax börjar hitta en medlemsbalans. Detta gäller för den anläggning vi har idag och den tjänstemix vi erbjuder, och kanske har en framtida klubbchefsuppdatering något annat budskap i frågan, men då troligen tillsammans med en utökad eller förbättrad anläggning. För nu så växer vi lagom mycket i år och det ser på det stora hela riktigt bra ut på medlemssidan.

Beläggningen på klubben är fortsatt bra, vilket också innebär att den är bitvis hög. Vi fortsätter att ha en ökad intjäning per gäst, så greenfeeintäkterna för året är på rekordnivå. Jag fortsätter att utvärdera Golfhäftet och kommer diskutera detta i presidiet om huruvida det passar in i vår framtid strategiskt och praktiskt. I korthet så urholkar det medlemsvärdet att sälja tider för billigt, speciellt när det är högt tryck på banan, och då ska medlemsspel prioriteras.

Vidare så ökar vi igen på företagsintäkter totalt och med intäkterna kring Swedish Challenge så har vi en situation som SGF tycker är smått fantastisk för en lantortsklubb. Det är roligt att vi lyckas attrahera evenemang, kapital, engagemang och energi kring klubben, som i olika former hjälper till att bygga vårt varumärke lokalt och på riksplanet. Vi hoppas också att vi kan vara en plattform för partners, sponsorer och besökare att nätverka, bygga relationer och i slutänden vara en plats som möjliggör fler, större och bättre affärer mellan bygdens näringsidkare och intressenter.

Det är också tuffare och högre krav som kommer med den resa vi gör och vi ser också ökat behov av resurser för att orka hålla ihop det - både i tid, människor och kostnader. Vi har än så länge lyckats växa med, inte bara bibehållen, utan ökad nöjdhet och det vill vi ju gärna fortsätta med. Tills 2018 års verksamhetsplan ligger på bordet så vill jag passa på att Tacka! teamet på klubben. Det är trötta men fantastiska medarbetare som lägger otaliga timmar för att skapa en miljö där folk vill vara och stanna upp för en stund. Människor är skillnaden som gör skillnad, och det är våra medarbetare ett ypperligt bevis för!  Rock on!

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Samarbete med Sportsupporten 2018-06-14
Klubbchefsbrev maj 2018-05-30
Öppet hus blev succé 2018-05-17
Lionsgolfen 2018 2018-05-10
Evnroll - Game Changer 2018-05-09