Härmed kallas alla medlemmar till höstmöte

Katrineholms Golfklubbs Höstmöte kl 19:00 den 27e nov

 

  • När: Kl 19:00 mån den 27e november
  • Var: Hotel Statt, sal Strykjärnet
  • Vi kommer gå igenom prognos 2017, budget inkl medlemsformer och avgifter 2018, verksamhetsplan 2018 m.m
  • Vi serverar kaffe från 18:30!

Måndagen den 20e nov kommer möteshandlingar finnas tillgängliga på kansliet samt laddas upp för medlemmar på klubbens hemsida.

Varmt välkomna!

Kommentarer

Fler artiklar