Härmed kallas alla medlemmar till Vårmöte

Katrineholms Golfklubbs Vårmöte kl 19:00 den 26e mars

 Här kommer den formella kallelsen till vårmötet 26e mars, i enlighet med tidigare information på vår hemsida.

  • När: Kl 19:00 mån den 26e mars
  • Var: Hotel Statt, sal Strykjärnet
  • Vi kommer gå igenom bokslut 2017, klubbhusfrågor mm
  • Vi serverar kaffe från 18:40!

Måndagen den 19e mars kommer möteshandlingar finnas tillgängliga på kansliet samt laddas upp för medlemmar på klubbens hemsida.

Verksamhetsåret 2017 ser väldigt, väldigt bra ut så vi ser fram emot ett positivt och bra möte! Varmt välkomna!

Ps. Denna kallelse går ut två dagar för sent pga av att vi schemalagt kallelsen i fel vecka i kalendern (vårt fel på kansliet). Vänligen meddela innan vårmötet om du ej anser dig behörigen kallad så vi i så fall kan schemalägga om vårmötet. Tack!

Kommentarer

Fler artiklar