Kallelse till extra Årsmöte.

Alla medlemmar kallas till extra Årsmöte 11e oktober kl 19:00. Vänligen beakta nedan att föranmälan krävs.

 

OBS - Mötet kräver föranmälan både för fysisk och digital närvaro

Deltagande på extra årsmötet behöver föranmälas då vi har ett max antal möjliga platser i lokalen och de som ämnar delta digitalt behöver anmäla sig för att få en personlig inloggningslänk skickad till sig.

Föranmälan finns under Klubbhusprojektet i övre menyn eller nås direkt -> HÄR <-

 

Dokument inför årsmötet

Beslutsdokument med styrelsens förslag (punkt 6) finns  -> HÄR <-   (sidan kräver inloggning som medlem i klubben)

Vänligen se nedan för:

  • Kallelsen i wordformat för utskrift
  • Förslag till nya stadgar med ändringar i röd text
  • Tekniska krav för Er som ämnar delta digitalt. Observera att Easymeet inte är lämpat för mobiltelefoner utan man rekommenderas använda dator eller padda. En enhet krävs per deltagande medlem. Krav på internethastighet är för er som anmäler er till talarlista och behöver skicka video uppströms)

 

 

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Klubbhusenkät 2021-11-10
Kallelse Höstmöte 2021 2021-11-08
Julbord 2021 2021-10-25
Årsmötet godkänner ej styrelsens förslag 2021-10-11
Klubbchefsbrev oktober 2021-10-07