Information om banprojekt i höst och tillgänglighet till banan

Bantillgänglighet

Nedan projekt kommer innebära följande tillgänglighet på banan:

- 16e okt stängs hål 1-9 (blå slinga) ned för säsongen => 9-hålsbanan stängs ner temporärt och vi spelar 18-hålsbanan på hål 10-18 + 19-27 (gul/grön slinga).

- Ca 24e okt (flytande datum som styrs av projektstatus) stängs hål 10-18 (gul slinga) ned för säsongen => 18-hålsspel slutar för säsongen och vi spelar bollränna på 9-hålsbanan hål 19-27 (grön slinga)

 

Vi hoppas alla ha förståelse för dessa stängningsbeslut. Vi behöver arbetsplats när vi ska bygga superbunkrar inför 2018!

Nya bunkrar 2018

Som vi tidigare kommunicerat så tittar vi noga på medlemsundersökningar och era svar i kombination med att vi vet att bunkrar är topp 3 i vad som styr upplevelsen på bana så kommer vi ta i med grovjobbarhandskarna i höst. 

ALL sand i alla greenbunkrar kommer bytas ut. Vi hinner inte med alla bunkrar 2017 så vi prioriterar då självklart greenbunkrarna som steg ett. Enligt ovan så börjar vi med blå slinga mån 16e okt för att sedan flytta över till gul slinga. Vi kommer gräva ur bunkrarna och göra dem djupare och arbeta med större sanddjup 2018, samt att vi tittar på all dränering. Cirka 400 ton ska ur.....och sedan i igen, där vi nu känner oss supertrygga i vårt nya sandval. Kort sagt, vi kommer under 2018 ha toppbunkrar i golfsverige! Går det fortfarande dåligt i sanden så är det bunkerlektioner som gäller med andra ord....eller kanske en ny wedge :) 

 

Övrig information:

  • Vi kommer lägga igen bunkern höger om 9ans green och göra finklippt run-off yta
  • Bunkern kort höger på 18e green kommer läggas igen
  • Bunkern lång vänster på 16 läggs igen
  • Bunkern lång vänster på 7an läggs igen och bunkern höger kommer grävas större bakåt och inåt mot greenen. Dessa två ändringar är steg ett i ett tvåstegsprojekt på 7ans green.
  • Gräsbunkern på 10an försvinner till fördel för en finklippt kulle
  • Ambitionen är också att byta sanden i fairwaybunkrarna som syns från restaurangen för ett homogent intryck (framförallt 15e och 1an)
  • Vi fortsätter med capillary concrete tekniken och kommer gjuta minst bunkern på 2an, bunkrarna på 6an och bunkern höger på 7an. Vi kanske gjuter fler i vår beroende på projektstatus men vi har beslutat om dessa fyra i fas 1.
  • Vi för in en ny teknik i samband med att vi gjuter nya bunkrar som kallas durabunker (durabunker.com), där vi skapar syntetiska bunkerkanter som i princip är skötselfria. Syftet är att "framtidssäkra" banskötseln genom att bygga bort skötselbehov samtidigt som vi får permanent superfina bunkerkanter. Vi kommer börja med bunkern på 2an som blir vår referensbunker som vi bygger med Durabunkers eget anläggningsteam. (För er som tittar på deras web så kan vi tillägga att vi kommer arbeta med ganska modesta lösningar och kanthöjder så att banan inte ändras visuellt på något markant sätt.)
  • Fortsatt trädplantering kommer ske på nya klippta områden samt ersättning av döda träd. Vi, som flera banor, har fått en del trädsjukdomar som gör att vi tvingas ta bort och byta flera träd.

Det mesta av ovan är produkter av ett antal samtal och ritningar som skickats fram och tillbaka med Robban. Ibland när det är lite tråkigt på ett hotellrum någonstans i världen så tenderar det att dyka upp lite kvällsritningar :) 

Som alltid...hoppas ni känner att händer en del och att det är bra saker. Uppåt, framåt....tillsammans!

Kommentarer

Fler artiklar