Graden projektet startar på måndag 4e maj

En strategiskt viktig insats på 9-hålsbanan och hål 10

På måndag kommer vi stänga ned greenerna på 9-hålsbanan och på hål 10 enligt tidigare kommunikation. Anledningen är att vi kommer köra med en graden maskin som det heter, vilken djupskär ned ren, torkad sand ca 3cm ner i greenytan. Syftet är att motverka organiskt material som byggs upp i ytan och som försämrar dräneringen i greenen och också försämrar gräsets möjlighet att växa fritt och må bra. Insatsen kan ses som en minrenovering av våra greener för att säkerställa att 9-hålsbanan håller riktigt bra kvalité framöver. Anledningen till att vi också gör insatsen på 10ans green är att denan green anlades tillsammans med 9-hålsbanan och har samma såbädd. Denna såbädd är generellt för tät och för hård för att vara optimal och en icke önskvärd biprodukt av detta är mer mossangrepp t.ex. 

På 9-hålsbanan gäller bollränna, P-greener och reducerad greenfee under läktiden. Vi kommer också minska greenfee en smula på 18-hålsbanan givet P-green på 10an. Läktiden är svår att bedömma och beror mycket på vädret och hur växtvänligt det blir framöver, men vi räknar med minst 2 veckor. 9-hålsbanan har bollränna initialt inlagt i systemet till 21a maj så får vi se hur banan läker.

Man gör graden 1-3 år i rad för att "minirenovera" greenerna och få dem tillbaka till fullgod och välmående status. Det är är således troligt att vi gör om instasen i höst eller 2021 igen för att få greenerna dit vi vill ha dem. Projektet är ett resultat av analys och prover tillsammans med SGFs experter. 18-hålsbanan har generellt en mer anpassad och bättre lämpad såbädd, har mer intensiv skötsel under året och således har vi inte behov av något gradenprojekt här enligt SGF.

Kommentarer