Åhörarkopior Årsmöte

Här laddar du ned Kth GKs möteshandlingar för Vårmötet 16e juni 2020

Höstmötet hålls kl 19:00 16e nov på Hotel Statt i sal Strykjärnet. Vi serverar kaffe från 18:30. Det finns plats i salen för 35 personer med coronavänlig stolsplacering. Alla som ämnar nävara fysiskt måste anmäla det via email till info@katrineholmsgolf.se och få det bekräftat av klubben så vi inte tar in för mycket folk på mötet.

Kan man ej närvara eller om det blir fullt på mötet så man ej får plats, så kan man närvara på videolänk på dator, padda eller liknande.

Använd denna länk för att närvara digitalt: https://youtu.be/O4BQVpCBqE8

Vi kommer erbjuda röstningsmöjlighet digitalt om det blir aktuellt på mötet.

-----------------------------

Nedan finns digitala kopior att ladda ned av möteshandlingar och stadgar med ändringar i röd text. Fysiska kopior finns på kansliet och kommer även delas ut på mötet.

Kommentarer kring styrelsens förslag till ändrade stadgar:

  • Förslagna ändringar är skrivna i röd text
  • Kallelse till årsmöte behöver ej ske i KKuriren pga av kostnad och begränsad räckvidd
  • Inskriven flexibilitet kring valberedningens storlek och antal revisorer
  • Ändring av styrelsens sammansättning där suppleantrollen tas bort då styrelsens arbete praktiskt behandlar alla mötesdeltagare lika, förutom vid röstning. Således ses inget behov av suppleanter. Förslaget, om godkänt, betyder att valberedningen föreslagit att nuvarande suppleanter väljs till ledamöter på ett år.