Ritningar och situationsplaner för nedladdning

Inga ritningar är bestämda ännu, utan husets utseende och utformning i större drag kommer att bestämmas tillsammans med klubbens medlemmar efter årsmötet.

Nedan finns en bild för den planerade avstyckningen.