Projektinformation och tidsplaner

Förenklad projektbeskrivning och tidsplan

Mark

  • Inköp från Ericsberg och avstyckning och anpassad mark, där idag befintliga byggnader är rivna (klubbhus, damernas omklädningsrum samt tävlingskansli). Inköp av denna mark är en förutsättning för att kunna låna pengar.

Byggnad

  • Funktioner som ingår: Shop, reception, restaurang och kök, umgängesytor, uteservering, omklädnad herr och dam, självserviceyta utanför öppettider, mötesytor, kansli, personalrum, förråd.

Tidsplan

  • 2022-02-10 - Extra årsmöte där beslut ska fattas
  • 2022-10-31 - Sista dag att meddela sin medlemsstatus för 2023 för alla med aktivt spelrättsbevis
  • 2022-12 - Faktura för 2023 skickas ut inkl första årets klubbhusavgift
  • 2022-09 - Rivningsarbetet inleds av klubbhus, damernas omklädnad och tävlingskansli           
  • 2023-sommaren - Den nya byggnaden invigs

 

Mer information om projektet kommer om och när projektet godkänns och inleds i större skala.