Frågor & Svar

Uppdaterad tis 9e feb

Hur ska ytorna disponeras i det nya klubbhuset?

Ytorna kommer självklart vara beroende på vilken hustyp medlemmarna väljer, men i stort kommer de styras av de behov som verksamheten har och som definierats av klubblending, personal, styrelse och klubbhusgrupp. Ytbehovet styrs av den verksamhet vi har idag, samt mycket input från liknande klubbar som byggt nytt och hunnit leva ett par år i sina nya lokaler och dragit lärdomar av sitt klubbhusprojket.

De ytor som var inritade i styrelsens ursprungligga förslag i oktober bygger på behovsanalysen och kan summeras ungefär såhär:

Markplan

 • Självservice/allmänyta 60kvm
 • Personalytor 95kvm
 • Restaurangytor 265kvm (inkl servering, kök, kyl/frysrum, köksförråd, disk mm)
 • Shop/reception 55kvm
 • Kommunikationsytor 28kvm
 • Övrigt 21kvm (UC etc. Fläktrum finns på vinden)

Plan 1

 • Personal 28kvm
 • Omklädnad herr och dam 105kvm
 • Kommunikationsytor 38kvm
 • Klubbgemensam yta 60kvm
 • Flexibla mötesytor 72kvm (klubbens årsmöten, festlokal, konferens, event, julbord, sponsormöten, bröllop, företagsgolf, förråd etc)

Det har frågats en del om behovet av dessa mötesytor av medlemmar och ytan är med i projektet då det är rätt prioritering totalt sett för klubben, dvs det är nettopositivt för klubben och våra medlemmar. Den enkla kalkylen säger att den fasta kostanden per år för denna yta är så liten att den snabbt täcks av tex två företagsgolfar på ett år, eller en privatfest och två årsmöten i lokal regi osv osv. Kalkylen är mer eller mindre omöjlig att få negativ och överskottet kommer i slutänden klubben och våra medlemmar till gagn.

 

Från vecka 4

Nu när restriktionerna släpper den 9e februari, kommer man kunna deltaga fysiskt?

Ja styrelsen har uppdaterat kallelsen till mötet och kallar till delat årsmöte, både fysiskt och digitalt. Det fysiska mötet hålls i Duveholmsskolans aula. Föranmälan är obligatorisk och länkar till föranmälan finns här under Klubbhusprojektet på hemsidan, både för fysisk och digital närvaro.

 

Vad är det konkret vi röstar om den 10e februari?

Styrelsen har kallat till extra årsmöte för att ta ett isolerat principbeslut kring att upprätta en ny klubbhusbyggnad. Detta principbeslut innebär också att vi måste köpa tomtmark att bygga på samt att årsmötet lämnar fullmakt att pantsätta den nya klubbhusfastigheten som säkerhet mot banklån när byggprojektet väl startar. Detta beslutsförslag är ett resultat av den stora medlemsenkäten som gjordes efter årsmötet i oktober där de två största slutsatserna var att det inte finns något nämnvärt stöd för att renovera, samt att medlemmarna önskar ett isolerat och förenklat klubbhusbeslut.

Detta principbeslut föreslås också komma med tre maxsummor för att tydliggöra de ekonomiska ramarna för projektet. Dessa tre ramsiffror är 25M sek totalentreprenadkostnad för nyckelfärdig byggnad, max belåning på nya klubbhusfastighet om 13M sek och ett tak på 990kr/år i tre år för aktiva seniormedlemmar. Dessa tre siffror är taksiffror och den slutliga kalkylen är beroende på val av hustyp med mera och siffrorna kan således eventuellt bli lägre, men ej högre.

 

Vad händer efter årsmötet om vi röstar JA?

Efter årsmötet och ett JA-beslut så kommer styrelsen fortsätta följa medlemsenkäten och lansera en omröstning online kring vilken hustyp som medlemmarna föredrar. Omröstningen kommer göras med tre konkreta grundförslag på hustyper där vi kommer fortsätta arbeta med det förslag som får flest röster. Förutom det befintliga förslaget från oktobermötet så kommer två ytterligare förslag från Klubbhusgruppen att finnas med, med tillhörande information för beaktande i röstningen. Att få fler förslag att rösta på var också en slutsats från medlemsenkäten och därför väljer styrelsen att låta medlemmarna bestämma den ”känsla” vi vill ha på den nya klubbhusbyggnaden.

 

Vad krävs för majoritet för ett JA-beslut den 10e februari?

75% majoritet eftersom alla former av klubbhusprojekt i alla former kräver att vi belånar fastigheten hos banken.

 

Kommer vi hinna börja bygga 2022 enligt tidsplanen i beslutsunderlaget?

Ja det är klubbens ambition men det är heller inte alls otroligt att vi inte hinner, utan får vänta tills 2023. Vi har nu ett extra årsmöte och planerad direkt efterföljande husomröstning för att ha en chans till byggstart 2022, men vi får se om vi lyckas eller om tiden helt enkelt inte räcker till för att få allting på plats som behövs innan projektstart.

 

När får jag se fler husalternativ?

Den 10e februari så försöker vi på årsmötet endast enas kring ATT vi ska bygga ett nytt klubbhus och vi blandar inte in så mycket mer. Detta då vi vill göra beslutet så enkelt som möjligt i enlighet med medlemmarnas önskan i senaste enkäten innan jul. När vi väl bestämt ATT vi ska bygga så går vi in i nästa röstning om VAD vi ska bygga och det är viktigt att poängtera att det blir medlemmarna som styr både i ATT och VAD frågan. Denna röstning kommer ske så snart det går efter den 10e februari.

 

Jag har fler frågor – hur får jag svar på dem?

Då är det bra att delta på informationsmötet på Teams kl 19:00 den 3e februari. Vi planerar att spela in mötet och posta länk till mötet så man kan lyssna på information och frågor i efterhand. Länk till mötet kommer skickas ut den 2a februari.