Välkommen till Klubbhusprojektet

Här kommer vi delge all information till våra medlemmar kring extra årsmöte den 10e februari där ett isolerat principbeslut kring en ny klubbhusbyggnad föreslås av styrelsen till mötet. Processen är en produkt av den stora medlemsenkät som gjordes efter föregående röstning. Det som inte finns att läsa om denna gång är ritningar på huset då vi kommer ta medlemsinput kring detta efter årsmötet. Saknar ni något kring klubbhuset som ni tycker vi ska posta här eller har frågor som ni vill kommer upp på "frågor och svar-delen" så mejla oss gärna på klubbhus@katrineholmsgolf.se.

Vad hittar ni här?

I denna sektion på webben så kommer ni i rullgardinen i övre menyn finna följande saker:

  • Information inför extra årsmöte
  • Beslutsdokument (denna sida kräver säkerhetsinlogg med ditt golf-ID och endast medlemmar i klubben har tillgång)
  • Klubbhuspartners & Klubbens Vänner (vår satsning för alla som vill sponsra bygget lite extra)
  • Frågor & Svar
  • Projektinformation och tidsplaner
  • Tomtsavstyckningsplan