Organisation

Klubbens organisation är ny från och med 2016, där syftet är att skapa en samstämmighet och fokus i alla klubbens aktiviteter genom klubbchefen. Klubben fortsätter att vara en dedikerad medlemsklubb där styrelsens och personalens arbete löpande styrs av medlemmars input från framförallt årsmöten, men även klubbens löpande enkäter och den dagliga dialogen på klubben.

Organisationen speglar en medlemsfokuserad förening som nu blir mer snabbfotad och beslutsmässig för att möta dagens tuffare krav på skapandet av kundnytta, effektivisering och utveckling, för att konkurrera i dagens golfsverige. Genom en tydlig daglig ledning får även klubben bättre förutsättningar att leva vision och levererar strategi i vardagen.