Bli samarbetspartner med Katrineholms Golfklubb

Skall vi erbjuda ett gott samarbete så gäller det att ligga långt fram i hur vi tänker och hur vi paketerar våra olika avtal. Det känner vi att vi gör på Katrineholms Golfklubb och vi har nu inlett ett långsiktigt arbete med fokus på att utveckla och paketera våra partnerprodukter så att de passar kunden och är rätt i tiden. Detta gör vi för att kunna möta dagens och framtidens krav då det gäller sponsorskap på Katrineholms Golfklubb. Det som är tillfredsställande idag skall förvaltas och det som kan utvecklas skall utvecklas. Vi tror på ett nära samarbete med våra partners med en tydlig och ständig kommunikation.

1. Hålvärdskap

Hålvärdskapet innebär att företaget exponeras på ett hål ute på banan, på välkomstskylt, digitala scorekort samt på Katrineholms Golfklubbs hemsida. Företaget får även möjlighet nå ut till klubbens 1500 medlemmar via digitalt nyhetesbrev.

2. Spelmöjligheter

Beroende på hur företagets upplägg paketeras så får företaget tillgång till ett antal spelrätter per vecka under hela säsongen som vi håller öppet. Detta ger företaget möjligheten att bjuda ut kunder eller ge anställda spelmöjligheter under hela året på klubben.

3. Företagsarrangemang

Beroende på upplägg får företaget möjlighet till ett företagsarrangemang på Katrineholms Golfklubb.

4. Exponering

Tillsammans tar vi fram otaliga förslag på hur ditt företag kan höras och synas med ert varumärke i rätt sammanhang. Kanske en strategiskt placerad skylt, eller i samband med våra populära klubbaktiviteter eller ett samordnat evenemang?

5. Konferens

Som Partner får företaget fri tillgång* till våra charmiga konferenslokaler under hela året. * I mån av plats.
(Varför inte anordna prova på golf andra halvan av dagen för Era anställda?)

6. Produkter

Som Partner har företaget möjlighet att köpa profilprodukter i golfshopen till rabatterat pris.

Hur blir ett samarbete lyckat, lönsamt och långvarigt?

  • Konsultation från klubben
  • Optimering av nyttjandet
  • Tids- och antalsanpassade upplägg
  • ”More business less golf” ( golfen finns där alltid )
  • ”Value for money”
  • Nytänkande