Bokningsregler

Bokning av starttider kan göras 90 dagar i förväg som grundregel och görs med fördel digitalt via nätet (min Golf eller appen MGBokning), vid besök på kansliet eller per telefon enligt nedan:

Policies vid bokning och incheckning

Bokning av tider mellan 07-20

Vi har tidsbokning under hela säsongen alla dagar mellan 07.00-20.00. Allt spel på både 18- och 9-hålsbanan skall bokas i systemet mellan dessa tider utan undantag. Spel utan bokning på dessa tider anses som olovligt spel.

Incheckning

Ska ske senast 10 minuter före erhållen starttid i receptionen eller via apparna MG Bokning eller OnTag för samtliga spelare i bollen. Har detta inte skett förlorar spelaren rätten till sin starttid. Receptionen har också rätt att ”fylla på bollarna” med väntande spelare.

Tidsbokning/Incheckning när receptionen är stängd

Vi har tidsbokning under hela säsongen alla dagar mellan 07.00-20.00 om inget annat har angivits.  Sker spel på övriga tider gäller bollränna. Lediga starttider syns tydligt i min golf eller på hemsidan.

Gäst

Som gäst, ska du alltid före start betala greenfeeavgift. Om receptionen är stängd så kan betalning göras med SWISH till 123 162 8361. Priser för aktuell greenfee finner ni vid incheckningen eller på hemsidan.

Den som ertappas utan att ha betalat greenfeeavgift åläggs att betala dubbel greenfee och blir dessutom rapporterad till sin hemmaklubb.

Avbokning

Vänligen avboka din starttid så snart du vet med dig att du inte kan spela. Detta gör du via min Golf, appen MG Bokning eller till vår reception under öppettider. Tider som inte avbokats senast 3 timmar innan starttid debiteras med 200 kr. Gäller både gäster och medlemmar.

Fyllnad av ej fyllda bollar vid hög beläggning

Receptionen har rätten att i viss mån boka om spelare i ej fyllda bollar för att banan skall beläggas effektivt under dagar med högt bokningstryck. Som regel flyttas spelare framåt i startschemat.

Antal samtida bokade starttider

  • Medlemmar som äger eller hyr spelrättsbevis kan ha 4 samtida tider bokade på 18-hålsbanan, varav 2 på helg/helgdag. 
  • Medlemmar utan spelrättsbevis kan ha 3 samtida tider bokade på 18-hålsbanan, varav 1 på helg/helgdag.
  • 9-hålsbanan kan alla medlemmar ha 5 tider bokade, varav 3 på helg.
  • Gäster kan ha 2 tider bokade i systemet per bana.
  • Vid kontakt med receptionen kan starttid bokas samma dag även om spelaren redan har nyttjat sina bokningar.
  • Ertappas medlemmar med att kringgå systemet genom att boka tider för eget bruka på andras golf-idn stängs man av för bokning i 1 månad.

(Din medverkan i lottade tävlingar eller företagsgolf räknas ej som en tidsbokning).

Gruppbokning

En gruppbokning kostar 100kr/pp (400kr/boll). Detta betalas vid bokningstillfället direkt i kassan eller via swish. Med gruppbokning menar vi en bokning där bokaren inte anger samtliga spelares golf-id:n. Detta kan endast göras vid ett enstaka tillfälle under säsongen.

Större bokningar som är specificerade, dvs bokaren registrerar själv in samtliga spelares golf-id:n via Min Golf eller via appen MG Bokning är avgiftsfria inom ramen för bokningsreglerna ovan. Ändringar eller byte av spelare i gruppbokningar görs av bokaren själv i Min Golf, ej på plats i receptionen.

Bokningsbara tider 18-hålsbanan

Måndag till fredag

  • Alla tider mellan kl 07.00 - 20.00 kan bokas 90 dagar i förväg som grundregel

Lördag

  • 07.00 - 10.30 kan bokas 21 dagar i förväg med start kl 08:00. Övriga tider kan bokas 90 dagar i förväg.

Söndag

  • Alla tider mellan 07.00 - 20.00 kan bokas 90 dagar i förväg.

 

Vid tävlingar stängs del av dagen eller hela dagen för bokningar.

 

Bokningsbara tider på 9-hålsbanan

Måndag-söndag

  • Alla tider mellan kl 07.00 - 20.00 kan bokas 90 dagar i förväg som grundregel