Påminnelse och uppdatering inför årsmötet
Glöm inte att föranmäla dig till årsmötet senast 7e okt
Vi påminner alla medlemmar som ännu inte anmält sig till årsmötet att göra så. Vi ber om anmälan både för fysisk och digital närvaro, senast 7e okt av administrativa skäl. Digital nävaro är inte möjlig alls utan anmälan och fysisk närvaro är alltid tillåten självklart, men underlättas med anmälan. Tack!

Närvaroanmälan till årsmötet görs HÄR och kallelsen till mötet finns HÄR

Vi har också uppdaterat beslutsdokumentet på sida 13 med en ny illustration för markplan i klubbhuset. Vissa skillnader är gjorda kring varuintag och uteplatsen är tillagd. Vi vill poängtera att detta fortsatt är en illustation och inget som är helt klart, så även med denna uppdatering så kommer vi säkert se mindre ändringar. Det är endast en bild för att skapa en relativt konkret känsla kring lösningsutformning. Beslutsdokumentet med styrelsens förslag till mötet finns HÄR

Idag hade vi också en bra sittning med flera medlemmar i klubbhuset där vi diskuterade frågor högt och lågt kring klubbhusprojektet. Frågor och svar-delen på vår web täcker in det mesta kring de frågor som dykt upp. Allt finns HÄR