Nya frågor och svar kring Klubbhuset
Hej alla medlemmar
Här nedan finns lite nya frågor och svar kring klubbhusprojektet för denna vecka. Specifikt vill vi belysa den första frågan kring framtidsvisionen och vilka beslut vi faktiskt tar på detta årsmöte så det känns tydligt för alla. Alla frågor och svar från tidigare veckor finns på vår websida HÄR!

Vi vill också passa på att nämna att vi strax kommer skicka ut anmälningslänkar inför stämman där vi kommer arbeta med föranmälan till det fysiska mötet (max 440 sittande) och den digitala strömmen (obegränsat antal deltagare). Vi kommer också ta in anmälningar till talarlistan i denna process. Eftersom det är ett extra årsmöte så krävs kallelse senast 7 dagar före mötet, dvs lite senare än vid vanlig årsstämma, men vi kommer skicka ut detta så fort allting är redo. Vi kommer också strax bjuda in till öppet hus dialoger inför kommande årsmöte, där vi mer informellt kan diskutera eventuella frågor.

För nu så passar vi passar på att önska en trevlig helg!

//Katrineholms GK

Frågor & Svar

Större frågor med mer utförliga svar

Uppdaterad vecka 36 (medlemmars frågor är något förenklade och omskrivna för att passa in här)

 • Vad innebär det att ta beslut om visionsbilden för framtiden? Godkänner vi flera nya padelbanor i och med detta?
  • Det enkla svaret är att vi endast tar beslut om klubbhus konkret, inget annat. Det längre svaret ser ut såhär... Styrelsens förslag till årsmötet innehåller ett större beslut med flera "Att" satser. Det vi konkret föreslår är köp av tomt, pantsättning mot banken och upprättande av en ny byggnad och tillhörande totalkalkyl. Egentligen inget annat för nu och det är viktigt att poängtera. Det klubben försöker vara noga med är att presentera en helt transparent och ärlig bild mot våra medlemmar utan dolda agendor och därför innehåller beslutet också en stadgeändring och en visionsbild. Syftet med att inkludera detta är att vara tydlig med att vi arbetar aktivt med att utveckla klubben och att detta arbete kan inkludera satsningar som idag inte finns på anläggningen såsom Himalyagreen, korthålsbana, gångstråk osv. Allt är endast en arbetsvision för framtiden och en tillhörande syftesändring i stadgarna för att möjliggöra arbetet. Om vi specifikt tittar på visionsbilden och läser beslutsdokumentet så hittar vi ett tydligt fokus på golfspecifika saker initialt som Himalayagreen, juniorhus, korthålsbana och väderskydd på range, som alla hör hemma på vilken golfklubb som helst och inte ändrar inriktningen på verksamheten över huvud taget. Padel är en intressant fråga och något som vi idag ser byggs på var och varannan golfklubb i Sverige. I vårt fall så kommer det ta två-tre år att få ordning på klubbhus och kringytor och då har kanske flera utomhusbanor redan byggts i Katrineholm och marknaden för oss är således redan borta. Därför är padel kanske något som inte alls är aktuellt för vår verksamhet när det är dags att aktivt abeta med frågan. Återigen, allt vi gör nu är att vara transparenta med att vi aktivt tittar på och arbetar med satsningar som ska vara nettopositiva till vår kärnverksamhet, vilket beskrivs tydligt i beslutsdokumentet. Vad exakt som kommer ur detta arbete är processer och beslut för framtiden, inte på detta extra årsmöte.

 • Kommer medlemsavgiften höjas kommande fem år?
  • Vi har försökt att vara tydliga i beslutsdokumentet kring vår ansats att befintlig verksamhet ska bära projektet, där vi är inte beroende av fler medlemmar eller någon annan form av nya intäkter. Grundplanen är alltså att framtiden ska se ut ”som vanligt” med indexerade avgiftshöjningar kopplade till inflation och kostnadsökningar på våra inköp. Dock är det ju ingen som vet vad som ryms i framtiden och vi kan ju få hela anläggningen förstörd av ett skyfall som i Gävleborg i år och då kanske vi tvingas till oplanerade åtgärder. Klubben kan alltså inte lova något alls kring avgiftsstrukturer, oavsett om vi bygger klubbhus eller ej.

 • Finns det andra lösningar där medlemmarna inte är med och betalar?
  • Problematiken med klubbhus, kringliggande byggnader, restaurang, arbetsmiljö, personal och förrådsutrymmen mm kommer behöva en lösning i någon form. Styrelsen måste hitta en lösning på problemen som medlemmarna godkänner och med all ingångsdata vi har idag så finns det ingen lösning som exkluderar bidrag från medlemmarna. Det är alltså troligt att anta att nya förslag kommer presenteras medlemmarna tills godkännande nås och dessa förslag kommer innehålla någon form av medlemsfinansiering via en separat avgift som nu, via höjda årsavgifter eller något annat genomförbart sätt. Ett annat sätt att se det är att problemet eller behovet av solidarisk finansiering försvinner inte om det blir nej på årsmötet, utan kommer med alla sannolikhet endast leda till ompacketerade förslag.

 • Har klubben varit kontakt med avskräckande exempel, t.ex Örebro GK?
  • Det finns avskräckande exempel i alla branscher och sektorer på verksamheter som går omkull, speciellt sämre skötta sådana i mogna marknader med hög konkurrenssättning. Golfen är en sådan bransch där det generellt finns ett överutbud och en underefterfrågan, där flera verksamheter tvingas skötas ideéllt för att klara sig. Örebro som specifikt exempel byggde inget klubbhus men gick i konkurs ändå, blev uppköpt och förvandlat till Lanna Lodge. En idag blomstrande anläggning, om än inte driven i föreningsregi, men det visar att man med samma anläggning kan skapa en helt annan verklighet. Alla de referensprojekt vi tittat på (generellt klubbar som byggt nya klubbhus senaste fem åren) så har deras slutsatser genomgående varit mycket positiva. Ofta syns en liten nedåtgående trend första året där en del (ofta äldre) medlemmar tyvärr väljer att lämna och sedan ser man starka uppåtgående signaler som fler medlemmar, mer energi och människor på anläggningen i allmänhet som driver mer shop- och resturangförsäljning, högre nöjdhet hos medlemmar och större attraktionskraft hos yngre människor i samhället (golfens kanske största svaghet idag). Summa summarum så kan man säga att alla klubbar är nöjda med utvecklingen över en treårsperiod efter sina klubbhusprojekt. Katrineholms GK är en välskött golfklubb med höga nöjdhetstal och en omsättning som ökat från 7M sek till närmare 17M sek i år 2021 och kan ses som en av klubbarna i Sverige som levererar klart över genomsnittet. Den insikten talar för att vi bör då också vara en av klubbarna som klarar av ett projekt av denna storleken, samt att vi har förutsättningar att åtnjuta starka positiva effekter som andra duktiga klubbar har erfarit efter sina projekt.


 

Enklare frågor eller frågor med korta svar

Uppdaterad vecka 36 (medlemmars frågor är något förenklade och omskrivna för att passa in här)

 • Får jag rösta innan mötet eller via ombud?
  • Nej, rösten är personlig och avges under själva årsmötet i lokalen eller online. 

 • Hur mycket mark äger klubben idag?
  • Ingen mark alls, utan all yta klubben idag nyttjar arrenderas.

 • Hur ser arrendet ut med Ericsberg ut idag?
  • Vi har ett arrende som löper 25 år och via det så har vi alltså nyttjanderätt med befintliga villkor minst under denna tid.

 • Behöver jag betala 990kr som passiv medlem 2022?
  • Nej endast aktiva seniorer betalar 990kr per år. Man behöver stå som passiv till och med 2026 för att slippa klubbhusavgiften helt. Alla medlemmar får förlängt till 31a dec 2021 att ändra sin medlemsform inför 2022.