logo

Klubbhusinformation

Hej alla medlemmar,

Här kommer, vad vi tror är, en efterlängtad statusrapport kring klubbhusprocessen.  

 

Vad har hänt sedan sist? 

 • 15e januari så levererade arkitekterna sin slutleverans till klubbhusgruppen. Fyra olika förslag har utvärderats och klubbhusgruppen fann relativt snabbt konsensus kring en lösningsutformning som mötte vår kravbild på ett mycket effektivt sätt. Detta är ett nytt koncept som inte har beaktats förut, med lite annorlunda och spännande design, smarta och kostnadseffektiva lösningar, samt en praktisk planlösning och enkla, välkomnande besöksflöden. Väldigt spännande tycker vi, men också lite andra lösningar än vad vi själva såg framför oss när processen inleddes. 
 • Klubbhusgruppen har sedan lämnat sitt slutliga förslag till styrelsen kring det valda konceptet – övergripande lösningsutformning, fasad- och planritningar samt visionsbilder 
 • Styrelsen har haft sammanträde och godkänt klubbhusgruppens förslag som det slutliga förslaget som skall presenteras till Er medlemmar.  

 

Vad händer nu? 

 • Vi är i slutskedet med att sammanställa en kalkyl, vilket styrelsen beslutade skall vara klar innan vi gör ett formellt informationssläpp till alla medlemmar där ritningarna visas. 
 • Efter att kalkylen är granskad av alla i klubbhusgruppen kommer styrelsen att sammanträda igen för att godkänna kalkylen och dess innehåll. 
 • Så fort detta är klart kommer ett större informationssläpp till alla i klubben som innehåller illustrationsritningar, visionsfilm och en fullödig totalkalkyl på projektet. 
 • Parallellt med detta så väntar vi också på en kommersiell värdering på fastigheten baserat på framtagna ritningar, som bör inkomma inom tre veckor. 

 

Vad händer sen? 

 • Efter att ovan har presenterats så går vi in i slutskedet där själva finansieringen skall struktureras mellan alla parter. 
 • Till sist kommer ett slutdokument produceras av klubbhusgruppen som skall godkännas av styrelsen. Dokumentet blir underlag för en stämma att rösta kring.  
  • Dokumentet syftar till att göra alla beslutsmässiga i denna process och kommer tydliggöra vad det innebär att bygga nytt kontra att leva kvar i befintliga lokaler, hot och risker, styrkor och möjligheter, finansieringsupplägg, tidsplan osv 
  • Efter att slutdokumentet finns så kommer vi ge ALLA möjligheten till dialog med oss och med varandra innan vi kallar till beslutsmöte.  
  • Vi är också väldigt noga med att vi ska hitta en beslutsprocess som är så demokratiskt som möjligt där alla får chans att rösta och yttra sig på ett fungerande sätt för alla medlemmar. 

 

Annat läsvärt eller saker att beakta 

 • Det är väldigt mycket dialog därute just nu och tyvärr alltför ofta så är den inte faktabaserad utan driven av andra ingångsvärden. Vi ber er om lite mer tid i denna process, då vi anser det kritiskt att vi på klubben bottnar ur alla frågor kring lösningsutformning, ekonomi mm. Vi vill absolut inte presentera saker som inte är genomarbetade och vi ber er därför ha tålamod och invänta konkret information från klubben och sedan diskutera utifrån det.  
 • Vi kommer inte stressa denna process eller forcera något genom beslutsstegen. Vi vill lova Er alla att ni kommer få all behövlig information och ni kommer också få tid att ta del av den. Vi är inte framme där ännu men vi kommer dit, så vi ber är att vara trygga i att hela bilden kommer målas. 
 • Det här med ekonomi är svårt och risk är subjektivt. Att bygga kostar självklart pengar, men det skapar också stora möjligheter på sikt och konkreta fördelar direkt. Ekonomin är viktig för klubbhusgruppen, styrelsen och för personalen som ska leverera den. Låt oss säga för nu, att det kommer inte ens bli ett skarpt förslag från styrelsen om vi inte anser att kalkylerna håller eller att vi anser att medlemmarna bär för stor risk. Allt behöver balanseras där det positiva överväger det negativa. 
 • Katrineholms Golfrestaurang AB fortsätter vara vår krögare under 2021 med ett ettårskontrakt tillsvidare. Klubben har erbjudit dem helt gratis hyra för året om vi skulle landa i en projektstart i höst. 
 • För att arbeta kostnadssmart så har vi endast jobbat fram illustrationsritningar och övergripande planritningar. Lösningen är INTE helt slutgiltig utan mindre immateriella ändringar kan ske kring en vägg, dörr, fönster etc, i samband med slutgiltiga byggritningar som produceras efter ett medlemsbeslut. För nu så har vi jobbat med att besvara tre frågor: 
  1. Konceptutformning som klubbhusgrupp och styrelse kan enas och besluta om, som också täcker den kravspecifikation vi satt på lösningen och våra behov. 
  2. Tillräckligt med ritningsunderlag för en korrekt kalkyl samt en kommersiell fastighetsvärdering 
  3. Skapandet av en känsla och vision hos alla medlemmar om hur framtiden i stort kommer kännas och se ut på vår anläggning
 • Till sist så kan vi nämna att vi arbetar väldigt nära Ericsberg i allt detta och än så länge har vi inte stött på problem eller hinder i någon av de formella processerna som ska på plats, även om vissa steg beräknas bli relativt tidspressade eftersom vi inte kan styra dem. 

 

Med allt ovan sagt, så är det nu bara att koka sig en stor kopp kaffe och ha en smula tålamod. Så fort vi har en godkänd kalkyl så kommer nästa formella informationssläpp. Allt gott och trevlig helg till alla!

 

Mvh 

Klubbhusgruppen & Styrelsen