Medlemsenkät gällande Klubbhuset
Vi behöver 2min av din tid - TACK!
Hej!

 

På klubbens extra årsmöte i oktober gällande nytt klubbhus röstade knappa 65% ja till förslaget. Eftersom 75% majoritet av närvarande röster krävdes, innebar det att styrelsens förslag inte godkändes. Vi hade rekord i antal som röstade med drygt 500 röster vilket är fantastisk. Samtidigt betyder det att ca 1000 röstberättigade valde att inte ta ställning i denna kritiska fråga.

Vi i styrelsen behöver nu Er hjälp för att komma vidare. Vi vill veta vad ni tyckte var bra med förslaget och vad ni inte tyckte var bra. Vi vill också veta vad ni tyckte om processen och vilka förbättringar vi kan ta med oss framåt. Vi hoppas därför att alla kan ta sig tid att svara på en kort enkät. Allas åsikt är viktig för att vi ska kunna hitta en gemensam väg framåt.

 

Enkäten är helt anonym och dess utfall kommer presenteras på Höstmötet.

 

Tack för ditt deltagande!

//Styrelsen

  Klicka här för att komma till enkäten