logo

Klubben fortsätter banutvecklingen tillsammans med Robert Karlsson

Under sommaren har klubben haft anläggningsexperter på plats från PGA National, vi har gjort höjdmätningar mellan 13 och 12 och vi har haft många och långa dialoger med Robert. Länge har klubben funderat kring ravinen på 12an, dess påverkan på speltempo och upplevelse för alla våra medlemmar och gäster. Nu efter sommarens fokuserade arbete kring detta så har anläggningskommittén äntligen presenterat ett konkret förslag till styrelsen under sensommaren.

 

Klubben har inväntat den senaste ekonomiska prognosen för 2014 (igår tisdag 16e) och vi kan nu konstatera att vi har ett starkt ekonomiskt år i år med större intäktsmassa, från bl.a positiva överskott från säljarbete och ett fantastiskt Katrineholm Open. Vi har även en stark likviditetsutveckling kontra vad som planerats vilket gör att vi kunnat besluta om start på projektet. Robert har varit väldigt aktiv i dialogen och kommer även själv att närvara i höst under arbetet för att stötta och vara med att forma lösningen.

 

Arbetet 2014 kommer fokuseras till ravinen, greenområdet, bunkrar och träd kring 12an. Detta innebär att 12an kommer strax stängas under vecka 39 för att släntarbetet ska påbörjas. Klubben kommer fokusera 18-håls spel till blå och grön slinga och bollränna på gul. Vidare har Robert och bankommittén tittat på kommande projekt, dess prioriteringar och kostnader. Således kommer det mer kommunikation från kommittén senare kring detta och klubbens projekt tillsammans med Robert framöver.