logo

Styrelseinformation inför Höstmötet

 

Hej alla medlemmar,

Hoppas alla mår bra och inte är alltför ledsna över att golfsäsongen 2021 snart är helt slut. Under oktober så hade vi ett välbesökt extra årsmöte där vi röstade om ett nytt klubbhus och tillhörande komponenter. Vi hade just över 500 röstande och nästan 64% röstade ”JA” i frågan (ca 1000 röstberättigade medlemmar valde att inte rösta). Våra stadgar säger dock att 75% majoritet, av närvarande mötesröster, krävs vid inteckning av fast egendom och således godkändes ej styrelsens förslag på årsmötet.

Styrelsen har sedan dess sammanträtt och beslutat att utföra en undersökning bland föreningens medlemmar, för att få mer fakta kring hur man resonerat och varför man röstat som man har röstat. Undersökningen är helt anonym och syftar endast till att skapa mer kunskap kring våra medlemmars syn på styrelsens klubbhusförslag. Undersökningens utfall kommer delges medlemmarna på Höstmötet och ligga till grund för hur vi väljer att gå vidare i denna, för klubben, ytterst viktiga fråga.

Praktiskt innebär detta att Höstmötet blir ett ”vanligt” Höstmöte utan något extra förslag från styrelsen och vi kommer besluta väg efter mötet.

Väl mött den 29e november på Höstmötet!

Mvh

//Styrelsen

 

Alla medlemmar kallas till Höstmöte 2021

Tid:               Måndag den 29e nov 2021 kl 19.00

Plats:             Hotel Statt i Katrineholm – Sal Strykjärnet, samt digitalt

 

Förslag till föredragningslista finns under och mer tydligt på länken nedan.Välkomna!

 

Möteshandlingar kommer finnas på kansliet en vecka före mötet och kommer även laddas upp på klubbens hemsida. Digitala möteslänkar postas på hemsidan i samband med uppladdning av möteshandlingar.

Läs mer